Araba Hırsızlığı Suçu

Araba Hırsızlığı Suçu

TCK 142’de düzenlenen araba çalma suçu ve cezası nedir? Araba hırsızlığı TCK’de hırsızlık cezası başlığı altında düzenlenen suç tipinin kapsamına girmektedir. Buna göre sahibinin rızası bulunmadan aracı almak, yani araç sahibinin araçta tasarrufta bulunmasının olanaksız hale gelmesini sağlamak araba çalma suçunu oluşturur.

Araba çalma veya araba kaçırma eylemlerinin sonucu olan araba hırsızlığı TCK 142 nitelikli hırsızlık türlerinden birisidir. Zira TCK 142 birinci fıkrasının e bendinde adet, tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında işlenen hırsızlığı nitelikli hal olarak öngörmüştür. TCK 142 gerekçesinde de belirtildiği üzere bu eşyaların çalınmasındaki kolaylık nitelikli hal olarak düzenlenmesine sebep olmuştur. Araba evde barındırılamayacak, şehirleşmenin getirdiği olumsuz sonuçlar sebebiyle garajlarda tutulamayacaktır. Dolayısıyla insanlar evlerinin önüne, pek çok kez park yeri dahi olmadan arabalarını sokakta bırakmaktadır.

Araba Hırsızlığı Suçu kapsamında açıkta bırakılmış eşya, sahibinin yaşadığı alan dışında; park, bahçe, sokak, cadde vb. halka açık yerlerde bırakılan eşya anlamına gelmektedir. Arabalar yukarıda da belirttiğimiz sebepler dolayısıyla garaj, otopark gibi alanlardansa sokakta veya kaldırım kenarlarına park edilerek bırakılmaktadır. Bu anlamda araba hırsızlığı Yargıtay kararlarında da kabul edildiği üzere kullanımı gereği açıkta bırakılan eşyanın düzenlendiği nitelikli hal kapsamında cezalandırılacaktır. TCK 142 gereğince araba çalmanın cezası üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıdır.

Araba hırsızlığı düz kontak, anahtar uydurma gibi taklit anahtarla veya diğer bir aletle kilit açmak suretiyle işlenirse TCK 142 ikinci fıkra d bendi kapsamında cezalandırılır. Bununla birlikte garaj gibi bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınan ya da kilitlenmek suretiyle herkesin girebileceği bir alana bırakılan aracın çalınması 142/2/h bendi kapsamında cezalandırmayı gerektirir. Bu iki durumda da fail hakkında beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.

Araba Hırsızlığı Suçu ve Çalıntı Araba Parçalarının Satılması Suçu

Çalıntı araba parçaları bir suç eşyası sayılmaktadır. Çalındıktan sonra araba parçalama ve bu parçaların satılması hırsızlık suçundan ayrı bir suçu oluşturmaktadır. Araba parçalama neticesinde ortaya çıkan suç eşyası niteliğindeki parçaların bir başkasına satılması TCK 168 kapsamında cezalandırılır. Bu madde suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunu düzenlemektedir. Çalıntı araba parçalarının satılmasının yeni bir suç oluşturmasının sebebi suç işlemenin kişiler için bir kazanç kaynağı olamayacağı düşüncesidir.

Çalıntı araba parçalarının satılmasında TCK 168 oluşmuştur diyebilmemiz için araba çalma ve araba parçalama yani parçaları satma fiillerini işleyenlerin farklı kişiler olması aranır. Bu anlamda suç eşyasını satan kimsenin esas suçun işlenmesine iştirak etmemesi gerekmektedir.

Çalıntı araba parçalarının satılması suçu cezası altı aydan üç yıla kadar hapis ile onbin güne kadar adli para cezasıdır. Failin bu madde kapsamında cezalandırılabilmesi için satmakta olduğu eşyanın suçtan elde edildiğini biliyor veya öngörebiliyor olması gerekir.

Arabayı Çalan, Parçalayan veya Parçalarını Satan Kişi Tek Bir Kişi ise Cezası

Araba kaçırma suçunu işlediniz ve kaçırıp çaldığınız bu aracı parçalayarak parçalarını sattınız. Bütün bu fiilleri yapan tek bir kişi ise cezası ne olacaktır? Fail hangi suç kapsamında cezalandırma yoluna gidilecektir?

Arabanın parçalarını satan kişinin arabayı çalan kişi ile aynı kişi olması halinde öncül suç söz konusu olacaktır. Öncül suç burada nitelikli hırsızlık suçudur. TCK 168 gerekçesinde de belirtildiği üzere eşyayı satan kişi aynı zamanda eşyanın elde edildiği suçu da işleyen kişiyse satma fiili sebebiyle cezalandırılmayacaktır. Böyle bir durumda fail nitelikli hırsızlık suçundan dolayı cezalandırılacaktır. Araba çalma suçunun nitelikli hali çalma fiilinin işleniş şekline göre değişiklik gösterebilecektir. Bu anlamda verilecek ceza TCK 142 uyarınca belirlenecek olup somut olaya göre hangi fıkra kapsamında olduğuna karar verilecektir. Her halde fail hakkında hapis cezasına hükmolunacağını tekrar belirtmekte fayda görmekteyiz. Bununla beraber Topo Hukuk Bürosu olarak araba hırsızlığının mağduru iseniz gecikmeden bir ceza avukatına başvurmanızı önermekteyiz.

Yayım tarihi: 8 Eki 2019