Avukatlara Sıkça Sorulan Sorular

  1. Topo Hukuk
  2. Avukat
  3. Avukatlara Sıkça Sorulan Sorular
avukata sıkça sorulan sorular

Bu yazımızda, sizler için avukata sıkça sorulan sorular hakkında bir derleme yaptık. Derlememizden yararlanarak, sizin de muhtemelen soracağınız pek çok soruya cevap alabilirsiniz.

Dava açmak için avukat tutmak zorunda mıyım? Kendi davamı kendim açamaz mıyım? 

Türk Hukukunda dava sürecinin avukatla yürütülmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Herkes kendisini temsil hakkına sahiptir. Kendi davanızı açmanızda hukuki bir engel bulunmamaktadır. Ancak hukuki bilgi ve tecrübeye sahip olmadan dava açmak ve dava sürecini yürütmek hak kayıplarına ve telafisi zor zararlara sebep olabilir. Hak kayıplarının önlenmesi açısından dava açmadan alanında uzman bir avukata başvurmak gerekmektedir. 

Hukuk davaları ve idari davalarda durum bu olmakla birlikte kişi bir suçlamayla karşı karşıya kaldığında kendisine avukat tutma, avukatını çağırma, avukatı olmadan ifade vermeme hakkına sahiptir. Suçlamayla karşı karşıya kalan kişinin avukat tutacak maddi durumu yoksa kendisine baro tarafından ücretsiz vekil tayin edilmesini isteyebilir. 18 yaşını doldurmamış sanıkların veya cezasının alt sınırı 5 yıl ve daha fazla hapis cezası ile suçlananların avukatla temsili zorunludur. 

Nasıl avukat tutarım? 

Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alacağınız avukatınızla imzalayacağınız sözleşme sonrasında noterden vekaletname çıkartabilirsiniz. 

Bir avukata vekalet vermek için kişinin nüfus cüzdanı ve vekalet verilecek avukatın bilgileri ile notere başvuruda bulunması gerekli ve yeterlidir. Vekalet verilecek işin niteliğine göre vekaletname düzenlenmesi hususunda ayrıntılı bilgi için lütfen avukatınıza danışınız. 

Avukata ücret ödemem gerekir mi? Avukatlar ücretini dava sonunda karşı taraftan almıyor mu?

Avukatlık Kanunu madde 164 gereğince avukat ile takip edilen iş ve davalarda belirli bir ücret ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. Avukat bu ücreti kazandığı davalar için değil bu süreçte vermiş olduğu hizmet için almaktadır. Bu sebeple avukat işi aldığında imzalanan sözleşme kapsamında ücrete hak kazanacaktır. 

Ne kadar avukatlık ücreti öderim?

Avukatlık ücreti avukat ile müvekkil arasında yapılacak sözleşmeye bağlı olarak serbestçe belirlenebilir. Fakat Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl düzenlenen Avukatlık Asgari Ücret tarifesine uygun olmalıdır. Bu anlamda avukat tarifede belirtilen ücretlerden daha aşağı bir ücret üzerinden anlaşma yapamaz. 

Dava nasıl açılır, dava açılması ne anlama gelir?

Dava açmak hukuki bir uyuşmazlığın Türk mahkemeleri önünde yargılanması yoluyla çözüme kavuşturulması anlamına gelir. Kişi dava açmak yoluyla mahkeme önünde bir hak talebini ileri sürecektir. Dava kişinin veya avukatının uyuşmazlığa ilişkin bir dilekçe ile mahkemeye başvurmasıyla açılır. 

Davalar nerede açılır?

Davalar hukuken görevli ve yetkili kılınmış mahkemelerde açılmalıdır. İşin niteliğine göre görevli ve yetkili mahkeme değişiklik gösterecek olup yetki ve görev tespitinin doğru yapılmaması davanın reddedilmesi sonucuna yol açabilecektir. Süreci uzatacak veya hak kayıplarına yol açacak bir yetki/görev hatası yapılmaması için dava açmadan önce avukatınıza danışınız. 

Bu davayı kazanabilecek miyiz? Bu davayı alacak mıyız?

Müvekkile davasını kesin kazanacağımızı söylememiz mümkün değildir. Tecrübeli bir avukat hiçbir zaman dava sonuçlanmadan “Davayı kazandık.” cümlesini kurmayacaktır. Müvekkillerimiz için içtenlikle verebileceğimiz tek söz tarafımıza getirdikleri iş ve uyuşmazlıklarda kendilerini en iyi şekilde temsil edeceğimiz ve işimizi yaparken gerekli özeni göstereceğimizdir. 

Bir dava kaç yıl sürer?

Dava açma süreci ile yargılamanın ne kadar süreceği hakkında önceden bir süre belirtmemiz mümkün değildir. Dava süreleri hangi mahkemede görüleceğine, yargılamanın türüne, görülmekte olduğu mahkemenin iş yüküne, ilgili bulunduğu adliyedeki personel yeterliliğine vb. etkenlere bağlı olarak değişebilmektedir. 

Davanın kısa sürede sonuçlanması için usul hatalarının yapılmaması ve davanın yakından takip edilmesi gerekmektedir. Alanında uzman bir avukat ile temsil, uyuşmazlığa ilişkin mevzuata hakim olması ve dava sürecinin düzenli takibi ile davanın kısa sürede sonuçlanmasında etkin rol oynayacaktır. 

Dava masrafları nedir dava açmak için ne kadar ödenir?

Dava masrafları dava açarken ödenmesi gereken dava harcı, yargılama giderleri ile vekil ile takip edilen işlerde avukatlık ücretini kapsamaktadır. Dava harç miktarları Harçlar Kanununca belirlenmekte olup her yıl değişmektedir. Tebligat giderleri, yargılamada başvurulacak keşif, bilirkişi, tanık gibi delil vasıtalarının ücretleri ise yargılama giderlerini oluşturmaktadır. 

Dava masraflarının kim tarafından ödenmesi gerektiğine mahkeme dava sonunda karar vermektedir. Ancak ilk etapta bu masrafların davacı tarafından yatırılması zorunludur.

Dava dilekçesi nasıl hazırlanır, dilekçede bulunması gereken bilgiler nelerdir? 

Dava dilekçesine yazılması gerekenler: 

  1. Davacı ve davalı tarafların ad soyad, TC kimlik no, adres bilgileri
  2. Dava konusu
  3. Davaya konu olaylara ilişkin açıklamalar
  4. Delilleriniz
  5. Sonuç ve talepleriniz.

Dava dilekçesi hazırlarken davaya konu uyuşmazlık hakkında varsa önceki tarihli kesinleşmiş mahkeme kararları da dilekçeye eklenmelidir. İddianızı destekleyecek mahkeme kararlarını dilekçeye eklemek dava sonucuna olumlu etki sağlayacaktır. 

Avukatlık ve dava açma süreci hakkında, avukata sıkça sorulan sorular dışında, diğer sorularınız için bizlere Avukata Sor platformu üzerinden ulaşabilir, online hukuk danışmanlığı alabilirsiniz. 

Yayım tarihi: 13 Ağu 2017