(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

DEPORT CEZASI (SINIRDIŞI EDİLMEK) NASIL KALDIRILIR ?

Deport cezası nasıl kaldırılır, deport nedir. Deport cezasının kaldırılması hususu, belirli sebeplerden ötürü Türkiye’den sınırdışı edilmiş olanların ilgilendiği bir konudur. Deport cezasının kaldırılmasında izlenecek prosedüre değinmeden önce ‘deport’ kavramından ne anlaşılması gerektiği üzerinde durmamız faydalı olacaktır. Deport cezası, Türkiye’de bulunan yabancıların yürürlükteki kanunlara uygun olmayan fiileri veyahut halleri gerekçesi ile sınırdışı edilmesi anlamına gelmektedir. Deport cezasının en belirgin sonucu da Türkiye’ye belirli süreliğine giriş yasağının konulmasıdır. Bu süre, sınırdışı edilmenin sebebine göre farklılık arz edecek olup bu konuyu yazımızın ilerleyen bölümlerinde ele alacağız.

 

Deport cezasının kaldırılmasında hangi nedene dayanılarak yabancının Türkiye’den sınırdışı edildiğinin önemi büyüktür. Dolayısıyla bu cezanın kaldırılmasında izlenecek olan yol, sınırdışı edilme sebebine göre belirlenecektir diyebiliriz. Ülkemizdeki yabancıların deport edilmelerinin nedenlerine baktığımız zaman sıklıkla vize sürelerini aştıkları için sınırdışı edildiklerini görmekteyiz. Yani yabancıların, Türkiye’de kalmalarını sağlayacak olan süre dolmasına rağmen halen ülkede yaşıyor olmaları bir deport sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sebep her ne olursa olsun yabancı kişilerin deporta sebebiyet verecek şekilde yakalanmaları halinde öncelikle bu kimselerin Yabancılar Toplama Merkezi’ne götürülmesi söz konusu olacaktır. Merkezde gerçekleştirilecek olan işlemlerin ardından da yakalanan yabancılar Türkiye sınırları dışına çıkarılacaktır.

 

Yabancıların deport sebepleri çeşitlilik göstermekle beraber eğer hakkında deport cezası verilmiş olan kimse, bu kararın yerinde olmadığı kanısındaysa hukuki yollara başvurabilir. Sınırdışı edilme cezasına itirazda ve kaldırılması sürecinde alanında uzman bir avukata danışılması prosedürlerin düzgün bir şekilde tamamlanması ve hızlı netice alınabilmesi adına önem taşımaktadır.

 

Deport Kararının Sebepleri Nelerdir ?

Deport cezasının kaldırılması, cezanın verilme sebebine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle sınırdışı edilmenin gerekçesi mutlaka öğrenilmelidir. Bu gerekçeler çok çeşitlilik göstermekle birlikte ülkemizde sıkça karşılaşılan belli başlı durumlar vardır.

 

Deport (Sınırdışı Edilme) Kararının Sebepleri

 

Türkiye’de bulunan bir yabancı oturma iznine sahip olmasına rağmen çalışma izni yoksa ülke sınırları içerisinde çalışması mümkün değildir. Fakat buna rağmen yabancı, bir yerde izinsiz olarak çalışıyorsa durumun yetkili makamlarca farkedilmesi halinde deport cezası konusu gündeme gelecektir. Çünkü ülkemizde kaçak işçi çalışması ve çalıştırılması hukuka aykırı bir davranıştır. Hem işçinin sosyal güvencesi olmadığından işçi açısından tehlike söz konusudur hem de kaçak işçiler sayesinde işverenler prim ödeme yükümlülüğünden kurtulmaktadırlar.

 

Bu gibi nedenler dolayı kaçak işçi çalıştırılması ülkemizde yasaklanmış olup buna rağmen yabancı kaçak işçi çalıştırılırsa söz konusu yabancı sınırdışı edilecek ve aynı zamanda işverene idari para cezası kesilecektir. Aynı zamanda bir yabancı, vize süresi bitmiş olmasına rağmen halen Türkiye sınırları içerisindeyse durumun yetkili makamlarca farkedilmesi halinde sınırdışı edilmekten kaçmak mümkün olmayacaktır. Bu yalnızca vize süresinde değil; oturma izninin bitmiş olması durumunda da geçerlidir. Yani yabancı, vizesi veyahut oturma izni bitmiş olmasına rağmen Türkiye’de bulunmaya devam ediyorsa kaçak statüsünde olacak ve bu bir deport cezası sebebi olarak karşısına çıkacaktır.

 

Deport cezasının kaldırılması başlığı altında ele almamız gereken bir diğer deport sebebi de sahte evliliktir. Günümüzde sıklıkla bu durumla da karşı karşıya kalınmaktadır. Yabancı bir kimse sırf Türkiye’de yaşamını rahatça devam ettirebilmek için yalnızca kağıt üzerinde bir evlilik gerçekleştirmektedir. Yani bu kişiler aslında evli olmamakla beraber evliymiş izlenimi yaratarak kamu kurum ve kuruluşlarını kandırmaktadırlar. Hatta çoğu zaman yabancıyla formalite icabı evlenmeyi kabul eden kişiler bunun karşılığında bir ücret de almaktadırlar. Yetkili makamlar tarafından sahte evliliğin tespit edilmesi halinde bu yabancılar yakalanır ve sicillerine V70 tahdit kodu işlenerek sınırdışı edilme işlemi gerçekleştirilir. Deport cezasını gerektiren bir diğer hal ise yabancı kimsenin ahlaka aykırı davranışlar sergiliyor olmasıdır. Örneğin Türkiye’ye gelerek fuhuş işiyle alakadar olan bir yabancı, yetkili makamlar tarafından farkedildiği takdirde kendisine deport cezası uygulanacaktır.

 

Deport cezasının kaldırılması her ne kadar mümkün olsa da sınırdışı edilmenin sebebi bunda büyük rol oynamaktadır. Hakkında deport kararı verilmiş olan kimse gerekçesine göre 5 ay ile 5 yıl arasında Türkiye’ye giriş yasağıyla karşılaşabilmektedir. Fakat eğer ortada bir kriminal vaka ya da bulaşıcı hastalık varsa ve yabancı, bu sebeple sınırdışı edilmişse bu durumda deport cezasının kaldırılması kanunen mümkün olmayacaktır. Süre ihlali sebebiyle deport edilmiş yabancılar hakkında verilecek olan ceza kısa tutulurken diğer hallerde bu cezanın süresinin çok daha uzun olduğunu söylememiz mümkündür.

 

Deport Kararına İtiraz Mümkün Müdür ?

Deport kararına itiraz mümkün müdür ? Sorularınada yanıt olarak şunları belirtmek isteriz; Kendisi hakkında deport cezası verilmiş olan yabancı, belirtilen süre içerisinde Türkiye’ye giriş yapmazsa sürenin dolmasıyla ceza kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Fakat bunun dışında kanunda belirtilen şartların varlığı halinde deport cezasının kaldırılması mümkündür.

 

Eğer bir yabancı, Türkiye’deki oturma iznini uzatmaması ya da vizesinin dolması sebebiyle deport edilmişse bu durumda kendi ülkesinde yer alan Türk konsolosluklarına başvuruda bulunarak çalışma izni alabilir. Bu şekilde çalışma izni alınması halinde Türkiye’de verilmiş olan deport kararı da kaldırılmış olacaktır. Ancak bu durum yalnızca sürelerin uzatılmaması sebebiyle hakkında deport cezası verilmiş olan yabancılar açısından mümkündür. Eğer yabancı, bir suça karışmamışsa deport cezasının kaldırılması kuvvetle muhtemel mümkün olacaktır. Cezası kaldırılan ve çalışma izni alan yabancı, geçmişten kalan para cezasını ödeyerek Türkiye’ye dönme imkanına sahip olacaktır.

 

Deport cezasının kaldırılması için başvurulabilecek bir diğer yol ise sahte evliliklerle ilgilidir. Bazı hallerde yetkili merciiler yanlış tespitte bulunarak evliliğin sahte olduğu kanısına varmakta ve bu da kişileri mağdur etmektedir. Bu durumda Türkiye’de kalan eş, deport cezasının kaldırılması için dava açma imkanına sahip olacaktır. Fakat deport edilmek istenen eşin yurtdışına çıkması için bir 15 günlük süre tanınacaktır. Bu süre içerisinde yabancının da dava açma hakkı mevcuttur. Fakat söz konusu davanın açılmasında usule uygun davranılması ve sürecin hızlı ilerleyebilmesi adına vatandaşlık hukukuna hakim bir avukatla çalışılması faydalı olacaktır.

 

Her ne kadar her deport cezası için farklı hukuki yollar mevcutsa da genel olarak sınırdışı edilme kararlarına karşı 15 gün içerisinde idare mahkemesinde dava açmak mümkündür. Bu konuda detaylı bilgi almak ve gerekiyorsa dava açmak için bu alanda hizmet veren hukuk bürolarıyla iletişime geçilmesi tavsiye olunur.

 

Deport Kararının Kaldırılmasında Avukatın Önemi

Deport kararının kaldırılmasında avukatın önemi hakkında da bahsetmek tam yerinde olur. Yetkili makamlarca alınan deport kararının haksız olduğu düşünülüyorsa bu durumda dava açılması gerekecektir. Fakat özellikle yabancı kişiler bakımından bu durum oldukça güçtür. Çünkü yabancılar, konuşulan dili bilmeyebilir, bilse de hukukumuz hakkında tam bir bilgi sahibi olmayabilir ki bu da çok normaldir.

 

Dolayısıyla bu kimselerin haklarını arayabilmeleri için hukuki destek almaları kaçınılmaz olmaktadır. Aynı zamanda yabancılar hukuku, özel bilgi ve tecrübeyi gerektiren bir hukuk dalı olması sebebiyle ciddi manada uzmanlığı gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla bu alanda yaşanılacak problemler karşısında alanında uzman bir avukata danışılması en doğrusu olacaktır. Böylelikle yabancıların hakları ve menfaatleri korunacak, savunmaları etkili bir biçimde gerçekleştirilecektir. Bu avukattan destek alınmadan hukuki işlem yapılması halinde olası hak ve menfaat kayıplarının önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Aynı zamanda süresinde hukuki yollara başvurmak da hukukumuz açısından büyük öneme sahip olduğundan dolayı mutlaka profesyonel anlamda hukuki destek alınmalıdır.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply