(0212) 679 32 53

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak sanıldığından daha meşakkatli ve uzun bir süreç. Bir yabancının “evlilik yolu ile nasıl Türk vatandaşı olunur?” sorusuna dair izlemesi gereken yol, şartlar ve kişinin sahip olması gereken özellikler 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda belirtilmiştir. Eski kanunda Türk vatandaşı olabilmek sıkı şartlara bağlı değildi ve dolayısıyla birçok insan hileli evlilikler yaparak Türk vatandaşlığını kolaylıkla elde edebiliyordu.Bu tip durumlar hem toplum düzenini olumsuz etkiliyor hem de evlilik birliğinin Türk toplumunda sahip olduğu değeri düşürüyordu.Yeni düzenleme getirilmeden önce bir Türk vatandaşının bir yabancı uyruklu kişi ile para karşılığında evlendiğine ve yabancı uyruklu kişi  vatandaşlık kazandıktan sonra boşandıklarına dair olaylara sıklıkla rastlamak mümkündü.Formaliteden yapılan evliliklerin sayısının artması ve kamu düzeni açısından tehlike oluşturabilecek kişilerin de bir Türk ile evlilik yaparak vatandaşlığı hemen elde edebiliyor olmasından dolayı yeni bir düzenleme yapılarak bu tarz olayların önüne kısmen de olsa geçilmiştir.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak

 

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16.maddesine göre yabancı uyruklu kişi bir Türk vatandaşı ile evlendiği zaman doğrudan vatandaşlık kazanmaz. Ancak Türk ile evlenen yabancı 3 yıl boyunca evlilik birliğini devam ettirmiş ise Türk vatandaşlığını kazanabilmek için başvuru hakkına sahip olur. Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak için başvuruda bulunan kişide aranan üç temel şart vardır. Bunlar; aile birliği içerisinde yaşıyor olmak, evlilik birliğine aykırı hakaretlerde bulunmuyor olmak, milli güvenlik ve kamu düzeni açısından herhangi bir tehlike arzetmiyor olmak gerekir. Yabancı uyruklu kişi eğer bu üç şarta sahip ise ve gerekli evrakları mevcutsa başvurusunun olumlu sonuçlanmasında bir sakınca yoktur.İstisnai bir durum olarak şunu belirtmemiz gerekir ki eğer kişi başvuruda bulunduktan sonra Türk eşi vefat ederse aile birliği içerisinde yaşıyor olmak şartı artık aranma.Ayrıca eğer evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak isteyen yabancı uyruklu veya vatansız kişi başvurusu sonucu Türk vatandaşlığını kazanırsa, kişinin sonradan evliliğinin butlanına karar verilmesi, bu kişinin iyi niyetli olması durumunda Türk vatandaşı olmasını etkilemez. Yani bu kişi Türk vatandaşı olarak kalmaya devam eder.

Yabancılar Nasıl Türk Vatandaşı Olur?

Türk vatandaşlığı doğumla veya sonradan kazanılır. Sonradan kazanılan vatandaşlık şekli olan evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak dışında ayrıca yabancı uyruklu kişiler yetkili makamın vereceği karar doğrultusunda da Türk vatandaşı olabilirler. Tabi bunun için de kişilerde aranan şartların eksiksiz bir şekilde mevcut olması gerekir.

 

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmaktaki gibi yetkili makam kararıyla Türk vatandaşı olabilmek için sıkı koşullar vardır. Öncelikle başvuruda bulunacak olan yabancı uyruklu kişi vatandaşı olduğunu ülkenin kanuna göre reşit ve ayırt etme gücüne sahip olmalıdır. Eğer başvuruda bulunan kişi vatansız ise o zaman Türk kanunları göz önünde bulundurularak kişinin erginliğine ve ayırt etme gücüne bakılır. Aynı zamanda bu kişi başvurduğu tarihten geriye doğru en az 5 yıl boyunca Türkiye’de ikamet etmiş olmalıdır. İyi bir ahlaka sahip olması gerektiğinin yanı sıra hal ve hareketleri ile Türkiye’ye yerleşmeye kesin kararlı olduğunu teyit etmelidir. Türkiye’de rahat bir hayat sürebilmesi açısından Türkçe konuşabiliyor olmalı ve toplumu etkileyecek bir sağlık sorunu bulunmamalıdır. Tüm bunlara ek olarak Türkiye’de kendisinin ve varsa bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilmesi için bir gelire ve mesleğe sahip olmalıdır. Son olarak da bu kişi toplum düzenini ve milli güvenliği tehdit edici bir niteliğe sahip olmamalıdır. Ayrıca şunu da belirtmemiz gerekiyor ki istisnai olarak yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşı olabilmesi için mevcut vatandaşlığını terk etmesi gerekebilir. Bu durum çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ülkelerde sıklıkla karşımıza çıkar.

 

Türk vatandaşı olmak isteyen yabancı yurt içinde ise yerleşim yerinde bulunan valiliklere, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat başvurmalıdır. Eğer kendisi başvuramayacak durumda ise özel bir vekaletname ile bu işlem gerçekleştirilir. Ancak hiçbir şekilde posta ile müracaat yapılamaz.

 

Ergin olmayan ve ayırtetme gücüne sahip olmayan yabancı uyruklu kişilerin veya vatansızların yaptıkları başvurular reddedilir. Ayrıca eğer kişi hükümlü, tutuklu veya yargılaması devam eden biriyse de başvurusu kabul edilmez. 5 yıl boyunca Türkiye’de ikamet ediyor olma başvuru şartlarından biri olduğundan bu durumu sağlayamamış kimselerin yaptıkları başvurular da reddedilir ve başvurusu reddedilenlere yazılı olarak bilgilendirme yapılır.

 

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak ve yetkili makam kararıyla Türk vatandaşı olmak dışında bir istisnai yol mevcuttur. Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile milli güvenlik ve kamu düzenini tehdit etmeyecek kişiler Türk vatandaşı olabilir. Göçmenler, vatandaşlığa alınması zaruri olan kişiler ve bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel vs. alanlarda olağanüstü hizmeti geçen veya geçebileceği düşünülen kişiler Türk vatandaşı olabilir.Tüm bunlara ek olarak Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 17.maddesine göre eğer ergin olmayan bir kimse toplum düzeni ve milli güvenlik açısından bir tehlike arz etmiyorsa bir Türk tarafından evlat edinildiği takdirde de Türk vatandaşlığını kazanmış olur.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak için gerekli evraklar

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak için bazı şartların mevcudiyeti arandığı gibi aynı zamanda gerekli evrakların da eksiksiz bir biçimde hazırlanmış ve ilgili makama iletilmiş olması gerekir. Evrakların teslim edilmesi gereken yetkili makam Türk eşin yerleşim yerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’dir. Bu işlemleri kişi kendisi yapabileceği gibi verilen vekaletname ile alanında uzman bir avukat da yapabilir.

 

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak için gerekli belgeler titizlikle toplanmalı ve işlerin aksamaması adına bütün bir şekilde teslim edilmelidir. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak için gerekli olan belgeler sayılmıştır. Gerekli evraklara baktığımız zaman ilk yapılması gereken Türk vatandaşlığının evlilik yoluyla kazanılması başvuru formunun  doldurulmasıdır. Türk makamlarınca verilen evlilik cüzdanı ve Türk eşin nüfus cüzdanı da bu evraklar arasındadır. Ayrıca başvuruda bulunan kişinin hangi devletin vatandaşı olduğunu gösteren bir belgeye sahip olması ve bunun ibrazı; eğer vatansız ise bu durumu açıklayan noter onaylı bir belgenin Türkçe tercümesi olmalıdır. Yabancı uyruklu kişinin sahip olduğu kimlik bilgilerini gösteren yine noter onaylı bir belgenin Türkçe tercümesi mevcut olmalıdır. Eşlerin birlikte yaşadıklarını ispatlayacak her türlü belge de sunulmalıdır. 3 yıl boyunca evli kalmak şartını ispat olarak da bu 3 yılda ikamet edilen yer makamlarından alınmış bir iyi hal kağıdı ve onaylı tercümesi de gerekli evraklar arasındadır. Ayrıca kişi hakkında kesin hale gelmiş bir mahkeme kararı mevcut ise bunun da bir onaylı örneği gereklidir.Son olarak hizmet bedelinin ödendiğini gösteren makbuz da belgeler arasına konulmalıdır. Toplanan belgeler Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonu’na havale edilir. Komisyon, yabancı eş ve Türk eşi ayrı ayrı ve birlikte olmak üzere mülakata tabi tutar. Belgeler eksiksiz olarak teslim edildikten sonra yapılan mülakatlar,incelemeler ve araştırmalar doğrultusunda yabancı uyruklu kişinin evlilik yoluyla Türk vatandaşı olup olamayacağına komisyonca karar verilir. Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmak

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

19 Responses

 1. müslüm d.

  azeri bir tanıdığım bayan var ve kendisinin gerçekten durumu kötü Türkiye’de kalması gerekiyor. evlilik yapsam onu Türkiye vatandaşı yapma imkanım varmı?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhaba,

   3 yıl evlilik şartı ve diğer şartları sağlarsanız evlilik yoluyla türk vatandaşı olma başvurusunu yapabilirsiniz.

   Saygılarımızla

 2. Muhammet A.

  Merhaba ben suriyeden geldim ve türk vatandaşı olmak istiyorum bunun için detaylı bir çalışma yapsak kesin türk vatandaşı olurmuyum?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, vatandaşlık için belirli kriterlere bakılacaktır. Toplumsal ve kamu düzenine uyum, sosyal uyum, yeteri seviyede Türkçe biliyor olması, adli sicil kaydının temiz olması, suç kaydının bulunmaması, Türkiye vatandaşı olacağında nasıl bir katkı sağlayacağı kriterlerine bakılacaktır. Saygılarımla

 3. Feyyaz I.

  irandan bir bayanla görüşüyorum ama türk vatandaşı olabilirse gelicekmiş. evlilik vatandaşlık için garantimi ?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Evlilik sebebiyle türk vatandaşı olmanın şartlarını taşırsa (bir tanesi 3 yıl boyunca evli kalmaktır) Türk vatandaşı olabilir.

   Saygılarımla

 4. Uğur Y.

  yıllardır birlikte yaşadığım gürcistan vatandaşı bir bayan hala türkiye vatandaşı olamadı. tüm evrakları veriyoruz ama bir türlü onaylamıyorlar. evlilik yapmayı düşünüyoruz kesin çözümse yardımınızı rica ediyorum.

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, öncelikle onaylamama gerekçelerine bakmak lazım. Bu gerekçe doğrultusunda gerekli işlemler yapılabilecektir. Bize ulaşmak için sitemizin iletişim bölümünde yer alan numaradan bizi arayabilirsiniz. Saygılarımızla

 5. Nalan N.

  gerçek ismimi veremiyorum kusura bakmayın ama ben iran vatandaşıyım ve orda bir evliliğim vardı boşanmadan geldim türkiyeye burada evlenip vatandaşlık almam mümkünmü?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, iran’dan boşanmadan geldiğiniz için Türkiye’de de evli sayılırsınız. Bundan dolayı yapacağınız ikinci evlilik sizin için ilerde sorun yaratabilir. Saygılarımızla

 6. Celal G.

  bulgar bir bayanla evlilik aşamasındayız tüm evrakları sizinle eksiksiz doldurup başvuru yapmak istiyoruz. başvuruyu siz yapabilirmisiniz?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, evrakların eksiksiz olması için avukattan hukuki destek almanız sizin lehinize olacaktır. Bize ulaşmak için de internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bizi arayabilirsiniz. Saygılarımızla

 7. Ozan F.

  ben yurt dışından geldim aslında türk vatandaşıydım ama alman vatandaşlığına geçtim yıllar önce. şimdi türkiyede yaşamaya karar verdim ve burada bir bayanla tanıştım o da türk uyruklu değil. ikimizde türk vatandaşlığına geçmek istiyoruz evlensek ikimiz türk vatandaşı olurmuyuz ?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, Türk vatandaşlığına geçmenin belli şartları vardır.(Yeteri kadar Türkçe bilmek, Bir mesleğe veya gelire sahip olmak gibi.) Şartların tümünü sağladığınız takdirde vatandaşlığa geçmek için herhangi bir engeliniz kalmaz. Bir avukattan hukuki destek almanız sürecin hızlı işlemesini sağlayacaktır. Saygılarımızla

 8. Baki Ş.

  yasadışı türkiyeye gelmiş bir bayanla burada evlensem başım belaya girermi? türk vatandaşı yapayım derken kendimi riske atmak istemiyorum size danışmak istiyoruz bu konuyu?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, Kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan şahıslar için ikamet tezkeresi verilmez. Bu yolla giriş yapanların Türk vatandaşlığını da kazanmaları mümkün değildir. Türk vatandaşlığını kazanmak için yasal yollarla Türkiye’ye giriş yapılması ve yukarıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. Saygılarımızla

 9. irfan bilir

  merhaba
  ben faslı bir kadınla 3 yıldır evliyim.ancak üç senedir bana zulm ediyor tek amacı tc.vatandaşı olmak yaşım 70 ama başa çıkamıyorum hergünüm zindan çok saldırgan bir kadın yani bundan nasıl kurtulurum
  vatandaşlık aldıktan sonra senden ayrılırım diyor ama ben inanmıyorum çünkü benim ölmemi ve emekli maaşımı almak gibi bir niyetininde olduğunu biliyorum.
  onun vatandaşlığını almasını nasıl engelleyebilirim veya nasıl ayrılabilirim
  bu arada 30 sene önce yaptığımı evlilikten azda olsa gayrı menkulum var bunlar üzerinde hak talep edebilirmi.
  beni bu durumdan kurtarabilirmisiniz
  lütfen beni arayın benim işimi takip edin
  saygılar

Leave a Reply