Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılabilir?

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı yabancı yatırımcılar tarafından tercih edilmekte olup yatırım yoluyla vatandaşlık kazanımının birçok çeşidi bulunmaktadır. Makalemizde ayrıntılı incelediğimiz bu vatandaşlık türünün kazanım yolları kısaca şunlardır: sermaye yatırımı, konut satın alınması, istihdam yatırımı, mevduat yatırımı, devlet borçlanma araçları satın alınması, gayrimenkul veya giriş sermayesi yatırım fonu satın alınması.

Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı mevzuatında 2018 yılında bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. 12 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığı kazanması başvuru ve esasları belirlenmiştir. Buna göre yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığı almasında gerekli olan Amerikan Doları sınırı düşürülmüştür. Örneğin önceden 1 milyon Dolar şartı aranırken artık 250 bin Dolarlık konut satın alarak Türk vatandaşı olmak mümkün hale gelmiştir. Belirtilen bu parasal değerlerin belirlenmesinde tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınacaktır.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Çeşitleri

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı için aranan kriterler nelerdir, yatırım yoluyla türk vatandaşlığı Edinmenin çeşitleri nelerdir? Yukarıda bahsedilen Yönetmelik uyarınca yatırım yaparak Türk vatandaşı olmak için yabancı yatırımcı şu 6 şarttan birini gerçekleştirmelidir:

1) En az 500.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı yapmak

2) En az 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın almak

3) En az 50 kişilik istihdam oluşturmak

4) En az 500.000 Amerikan Doları mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırmak

5) En az 500.000 Amerikan Doları devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın almak

6) En az 500.000 Amerikan Doları gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın almak. Ancak yabancı yatırımcı yatırımını; aranan şartlarda belirtilen Amerikan Doları karşılığı döviz veya TL cinsinden de gerçekleştirebilecektir.

Yabancıların Yatırımla Türk Vatandaşı Olması İçin İzlemesi Gereken Süreç

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı için izlenmesi gereken süreç 3 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar uygunluk belgesinin alınması, ikamet izni alınması ve vatandaşlık başvurusudur. Uygunluk belgesinin alınması için başvuru:

1) Sabit sermaye yatırımı halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne

2) Taşınmaz satın alma halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne

3) İstihdam oluşturma halinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’ne

4) Türkiye’de faaliyet gösteren bankaya mevduat yatırma halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı’na

5) Devlet borçlanma araçlarını satın alma halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na

6) Gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını satın alma halinde Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır.

İkinci adım ikamet izni alınmasıdır. İkamet iznini alan yabancı için artık son adım vatandaşlık başvurusu yapmaktır. Bunun için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurmalıdır. Böylelikle vatandaşlık başvuru dosyası düzenlenerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Bu sırada milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından vatandaşlığın alınmasına engel olacak bir hususun var olup olmadığı araştırılır. NVİGM arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde dosyayı Bakanlık Makamına sunar. Bakanlık Makamınca Cumhurbaşkanlığı Kararı alınması maksadıyla Cumhurbaşkanlığına gönderilir. Cumhurbaşkanı vatandaşlığın kazanılmasında olumlu yönde karar verirse yabancı yatırımcı artık Türk vatandaşlığını kazanmış olacaktır.

İkamet izni almak için yabancılarda aranan şartlarını oturma izni makalemizi okuyarak bilgi alabilirsiniz.

250.000 Dolara Ev ve Konut Alarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Ev alana vatandaşlık 12 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan ilgili Yönetmelik ile kolaylaştırılmıştır. Buna göre ev alana vatandaşlık Türkiye için artık 1 milyon Amerikan Doları ile değil, 250.000 Amerikan Doları ile olacaktır. 250 bin dolara Türk vatandaşlığı için yabancı yatırımcının tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koydurması gerekmektedir. Böylelikle yabancının 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da TL tutarındaki taşınmazı şerh koydurma koşulu ile satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmiş ise Türk vatandaşlığını kazanabilecektir.

Ev veya konut alarak vatandaşlık kazanmak isteyen müvekkillerimiz tarafından bizlere iletilen bir soru da 250.000 Dolardan daha uygun fiyatlı bir evin vatandaşlık için yeterli olup olmadığıdır. Vatandaşlık mevzuatına göre ev ve konut yatırımı yoluyla kazanım ancak 250.000 Dolar ve üstü fiyatlar için mümkün olmaktadır. Ancak bu anlamda yeterli imkana sahip olmayan müvekkillerimize diğer vatandaşlık kazanım yollarından bahsederek örneğin ikamet yoluyla kazanımı önerebiliyoruz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için büromuzdan danışmanlık alınmasını tavsiye etmekteyiz.

500.000 Dolar Sermaye Yatırarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Yatırımla Türk vatandaşlığı için en az 2 milyon dolar şartı değiştirilmiştir. Yönetmelik ile yatırımla Türk vatandaşlığı için en az 500.000 Amerikan Doları koşulu aranmıştır. Yabancı yatırımcı bu tutar veya karşılığı döviz ya da TL tutarında serbest sermaye yatırımı gerçekleştirerek Türk vatandaşlığı kazanabilecektir. Yatırımla Türk vatandaşlığı kazanılması amacıyla alınması gereken uygunluk belgesi için başvuru yapılmalıdır. Yatırımcı uygunluk belgesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne başvuracaktır.

İstihdam Yatırımı Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

İstihdam sağlanması yolu ile Türk vatandaşlığının kazanılması için istihdam miktarı sınırı en az 100 kişi idi. Ancak yayınlanan Yönetmelik ile bu sınır 50 kişiye düşürülmüştür. Yabancının istihdam yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için en az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Alie, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilmesi gerekmektedir. Yatırımcı vatandaşlık kazanma maksadıyla alacağı uygunluk belgesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’ne başvurmalıdır. Bakanlık başvurucunun sahibi olduğu şirketi inceleyecek ya da ortağı ise sermaye paylarının yahut hisse paylarının yeterli olup olmadığını değerlendirecektir. Bu şarta uygunluk sağlandıktan sonra istihdam edilen 50 kişinin şirketteki süreklilik durumu değerlendirilir. Zira çalışan Türk vatandaşlarının tam zamanlı ve sürekli çalışan olması aranır. Değerlendirme 6 aylık bir süreç üzerinden yapılacaktır.

İstihdam yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığına yapılan başvurularda herhangi bir bilgi/belge eksikliği bulunmuyorsa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuruyu 7 gün içerisinde sonuçlandırır. Eksiklik varsa başvurucuya tamamlaması için otuz günlük bir süre tanınır. Bu süre içerisinde tamamlanan belgeler ile başvuru 7 günlük süresinde sonuçlandırılacak yahut eksiklik giderilmediyse reddedilecektir.

Yatırımla Türk Vatandaşı Olmanın Avantajları

Vatandaşlık için Türkiyede yatırım yapmanın avantajları nelerdir? Yatırımla Türk vatandaşlığı yabancı yatırımcı için hangi avantajları sağlamaktadır? Öncelikle yatırım için belirlenen bir süre şartı bulunmaktadır. Bu sürenin sona ermesinden sonra yatırımcı yatırımını geri alma hakkına sahiptir. Yani üç yılın sonunda yatırımcı parasını yasal faizi ile birlikte geri alabilecek, satın aldığı ev ya da konutu elden çıkarabilecektir. Bu geri alma işlemi vatandaşlık için bir sonuç doğurmayacaktır. Yani yatırımla Türk vatandaşlığı kazanan kimse üç yıl sonra yatırımını geri aldığında Türk vatandaşı olmaya devam edecektir. Bu vatandaşlık yalnızca yatırımcı için değil eşi ve 18 yaşından küçük çocukları için de geçerlidir. Her ne kadar vatandaşlık için Türkiye’de yatırım yapma şartı aransa da yatırımcının, eşinin ya da çocuklarının Türkiye’de yaşaması şartı öngörülmemiştir. Son olarak yatırımla Türk vatandaşlığı almak için yabancı yatırımcı vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlığından çıkmak zorunda değildir.

Hangi Yatırım Türk Vatandaşlığı için Daha Mantıklıdır?

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı için belirlenen parasal değerlerin ilgili Yönetmelik ile düşürüldüğünü belirtmiştik. Buna göre 2 milyon dolar tutarı aranan sabit sermaye yatırımı için 500.000 dolar, taşınmaz satın alma yoluyla yatırımda 1 milyon dolar yerine 250.000 dolar şartı aranmaktadır. Bununla birlikte istihdam oluşturma yolunda en az 100 kişi şartı en az 50 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu anlamda hangi yatırım türünün Türk vatandaşlığı için daha mantıklı olduğu yabancı yatırımcılar tarafından merak edilmektedir.

Türkiye’nin emlak, konut, inşaat sektöründe oldukça canlı, devamlı şekilde aktif olduğu düşünüldüğünde ev, konut alma yoluyla vatandaşlık kazanılmasının daha avantajlı olduğunu söyleyebilmekteyiz. Bunda taşınmaz satın alma yoluyla yapılacak yatırım halinde belirlenen parasal değerin daha düşük olması, emlak ve inşaat sektörünün ülke genelinde canlı olması, yabancının vatandaşlık için Türkiye’de oturmak zorunda olmaması gibi avantajlar söz konusu olmaktadır. Ancak hangi yatırımın daha mantıklı olacağı yatırımcının malvarlığı, geleceğe yönelik planları gibi hususlar göz önüne alındığında kişiden kişiye değişiklik gösterecektir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusu için ilk olarak Yönetmelikte belirlenen süre 3 yıldır. Bu süre her tür yatırım için geçerli olan süredir. Bu anlamda örneğin sabit sermaye yatırımı tespit edildiği andan itibaren 3 yıl sonra vatandaşlık başvurusu yapılabilecektir. Ancak Türk vatandaşlığı başvurusunun ne kadar sürede sonuçlanacağına ilişkin kesin bir süre vermek mümkün olmayacaktır. Bu noktada işlemlerin hızlı ilerlemesi için gerekli evrakların doğru ve eksiksiz hazırlanması, sürecin titiz bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte büyükşehirlerde başvuruda görevli müdürlüklerin iş yükünün fazla olacağı düşünüldüğünde sürecin daha uzun olacağı göz ardı edilmemelidir. Aynı zamanda prosedürün doğru takibi için uzman bir vatandaşlık avukatı ile birlikte çalışmak sürecin hızlanmasına katkı sağlayacaktır. Böylelikle örneğin avukata danışılmadan yapılacak başvurular 2 yıl sürebilecekken avukatla birlikte bu süre 6 ay-1 yıl arasında olabilecektir.

Yatırımla Türk Vatandaşlığı Başvurusunun Takibinde Avukat Desteği

Yatırımın yapılmasından başlayarak vatandaşlığın alınması noktasına kadar avukat desteği önem arz etmektedir. Yatırımla Türk vatandaşlığı başvurusunda yabancı yatırımcının ilk olarak yapması gereken bu yatırım türlerinden hangisine başvuracağına karar vermektir. Avukat hukuki anlamda müvekkilinin hangi yatırıma başvurmasının daha mantıklı olacağına dair danışmanlık sağlayacaktır. Örneğin konut satın alma suretiyle Türk vatandaşlığının kazanılmasında tapu işlemleri yabancılar için karmaşık bir sürece dönüşebilmektedir. Avukatın danışmanlığı ve vereceği hizmet ile yabancının hangi tür yatırıma yönelmesi gerektiği, ikamet izni alınması ve vatandaşlık başvurusu için izlenecek adımlar, gerekli prosedürler, evrakların tam ve doğru hazırlanması işlemleri kolayca gerçekleştirilebilecektir. Topo Hukuk Bürosu Yatırımla Türk vatandaşlığı başvurusunun her aşamasında müvekkillerine profesyonel hukuki hizmet vermektedir.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır? – Avukat Serdar Han TOPO

Avukat Serdar Han TOPO ile Hukuki Soru-Cevap Serisi – 44. Bölüm’de Av. Serdar Han TOPO Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının nasıl kazanılacağını değerlendirdi.

Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı Eylü…

Benzer Yazılar
Yayım tarihi: 21 Kas 2018