Türk Vatandaşlığına Giriş Başvurusu Nasıl Yapılır?

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Bilgiler
  3. Türk Vatandaşlığına Giriş Başvurusu Nasıl Yapılır?
turk vatandasligina giris basvurusu nasil yapilir

Türk vatandaşlığına giriş başvurusu nasıl yapılır ; insanlar hayatlarında meydana gelen ailevi veya kariyer değişiklikleri neticesinde farklı ülkelerde ikamet etmek durumunda kalabilmektedirler. Yabancı ülkelere gitmeye neden olan sebep geçici değilse, yaşanılan ülkedeki haklardan tam olarak yararlanabilmek adına o ülkenin vatandaşlığına geçmek gibi bir seçenek ortaya konulmuştur. Öyleyse, Türk vatandaşlığına giriş başvurusu nasıl yapılır?

Türk vatandaşlığına dair başvuruların Nüfus Müdürlüğü üzerinden gerçekleştirildiği unutulmamalıdır. Ancak ilgili kurumlara başvuruda bulunulması derhal vatandaşlığa geçilebileceği anlamına gelmemektedir. İşlemin başarılı şekilde tamamlanabilmesi için bazı şartlar yerine getirilmelidir. Gereken şartlar kişilerin vatandaşlık talep etmesine neden olan bahanelerine göre değişiklik gösterecektir. Başka bir deyişle, evlilik nedeniyle Türk vatandaşı olmak isteyen yabancı uyruklu bir kişi ile diğer sebeplerden vatandaşlık talebinde bulunan kişiler birbirinden farklı değerlendirmelere tabi olacaklardır.

Türk vatandaşlığına geçişte yalnızca başvuru yapılan kurum yetkili değildir. Bunun yanında ilgili bakanlıklar ve genel müdürlükler de karar noktasında devreye girmektedirler. Başvuru yapılan nüfus müdürlükleri daha çok ön değerlendirme yaparak ilk etapta vatandaşlığa kabul için herhangi bir sorunun bulunup bulunmadığını ortaya koymaya çalışmaktadırlar. Geçerli sebepler oluştuğu, evraklarda ve şartlarda bir sorun olmadığı takdirde genellikle nüfusa kabul işlemi gerçekleştirilmektedir. Bazı istisnai durumlarda daha detaylı araştırmalar yapılması gerekmekte ve farklı kurumlar da devreye girebilmektedir.

Ayrıca kişilerin diğer Türk devletlerine ait vatandaşlığa sahip olmaları, Türkiye Devleti vatandaşı olmak konusunda bir takım kolaylıklar da sağlamaktadır. Yani yabancı uyruklu kişiler ile Türk uyruklu kişiler gerek süre gerek de evraklar açısından farklı değerlendirmelerle karşılaşabilmektedirler.

Türk Vatandaşlığına Giriş Başvurusu Türk Vatandaşı Olma Şartları

Vatandaşlığın en temel şartlarından biri belirli bir süre yabancı ikamet iznine sahip olunmasıdır. Ülkemizde bu süre altı ay olarak belirlenmiştir. Başvuruyu yapan kişiler kanunlar tarafından reşit olarak görülmeli, yalnızca beyanında değil davranışlarında da vatandaşlık isteğini göstermesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, kişinin söz ve davranışlarında Türk vatandaşlığına aykırı olacak bir eylem veya belirti tespit edilmemelidir. Türk vatandaşlığına giriş başvurusu nasıl yapılır ? sorusu sorulduğunda bir diğer önemli nokta da sağlıktır. Bu doğrultuda kişinin sağlık açısından belirlenen kıstaslara uyum sağlaması gerekmektedir. Ayrıca kişinin tek başına yaşamını devam ettirebilecek düzeyde Türkçe dil bilgisine sahip olması gerekmektedir. Evraklar açısından ise vatandaşlık talep edilmesine sebep olan duruma göre farklılıklar oluşmaktadır. Örnek olarak; bir kişi eş durumundan dolayı Türk vatandaşı olmak istiyorsa, eşinin de vatandaşlık bilgilerini ortaya koymak zorundadır. Ayrıca kişinin Türk vatandaşlığına geçiş yapmış başka tanıdıkları varsa onlara dair bilgileri de vermesi istenecektir. Detaylı bilgi için hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

Türk Vatandaşlığı İçin Gerekli Belgeler

Türk vatandaşlığına geçiş için gereken evraklar aslında şartların ne ölçüde sağlandığın resmi yoldan ortaya koymak için talep edilmektedir. Vatandaşlık için gereken şartlar iyi biliniyorsa, şartların karşılandığına dair belgelerin temin edilmesi ve ilgili makamlara bu belgelerle başvuru yapılması yeterli olacaktır. Bu doğrultuda başvurunun kayıt altına alınması, bilgilerin teyit edilmesi ve niyetin resmi yoldan ortaya koyulması için bir başvuru formu veya dilekçesi hazırlanmalıdır. Bu belgede maddi durumdan medeni hale kadar gereken bütün bilgiler eksiksiz yer almak durumundadır. Mevcut vatandaşlık durumunu ortaya koyan bütün evraklar da hazır edilmelidir. Eş veya yakınların vatandaşlık belgeleri, özellikle Türk vatandaşı olmaları durumunda gerekmektedir. Fotoğraf, pasaport, oturma izinleri, sağlık belgeleri, sigorta durumu ve gelir durumu gibi evraklar da Türk vatandaşlığına giriş başvurusunun nasıl yapılacağı konusunda gerekli olan diğer evraklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Belgelerin temin edilmesi halinde sorun yaşanmayacaktır.

Yayım tarihi: 26 Ara 2015