Fuhuş Suçu Cezası

Fuhuş Suçu Nedir? (TCK m. 227)

Fuhuş suçu; fuhuş genel olarak bir kimsenin başka bir kimse ile belli bir miktar para karşılığında cinsel ilişkiye girmesini ifade eder. Fuhuş suçu bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, fuhuşu kolaylaştırmak, fuhuş için aracılık etmek veya fuhuşa yer temin etmek ile işlenir. Fuhuş, Türk Ceza Kanunu’nun 227. maddesinde genel ahlaka karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir.

Fuhuş suçunda üzerinde durulması gereken iki önemli nokta vardır. Bunlardan birincisi cinsel ilişkinin belli bir miktar paranın karşılığı olarak gerçekleşmesidir. Buradan hareketle evli ya da bekâr iki insanın herhangi bir parasal karşılık olmadan cinsel birliktelik yaşamaları fuhuş suçunu oluşturmaz. Diğer bir önemli nokta ise suçun fuhuşu gerçekleştiren kişiler açısından değil bunlara yardımcı olan kişiler açısından söz konusu olmasıdır.

Fuhuş Suçu Türleri ve Fuhuş Suçu Cezaları

Fuhuş suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 127. maddesinde düzenlenmiş olup toplamda 5 çeşit fuhuş suçu türü vardır:

  1. Yetişkin fuhuşu (basit fuhuş).
  2. Çocuk fuhuşu.
  3. Hile, cebir veya tehdit ile kişinin zor durumundan yararlanarak fuhuş yaptırmak.
  4. Akraba ve yakın ilişkide bulunan kişilerin fuhuş yaptırması veya kamu görevini kötüye kullanmak suretiyle fuhuş yaptırmak.
  5. Örgütlü fuhuş.

Fuhuş Suçunun Temel Hali ve Cezası

Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, fuhuşu kolaylaştırmak, fuhuş için aracılık etmek ve fuhuşa yer temin etmek fuhuş suçunun temel halini oluşturur. Peki, fuhuşun cezası var mıdır ? Evet, fuhuş suçunun temel halinin cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıdır.

Fuhuşa yer temin etmenin cezası nedir ? Fuhuşa yer temin etme suçu ve cezası ile fuhuşa teşvik ve aracılık suçu TCK’da düzenlenmiş olup fuhuş suçunun temel halinin içerisindedir. Fuhuşun cezası yine 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıdır.

18 Yaşından Küçük Çocuklarda Fuhuş Suçu ve Cezası

18 yaşından küçük çocuklara fuhuş yaptırmanın cezası 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Diğer fuhuş suçlarından farklı olarak çocuk fuhuşunda suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de sanki suç tamamlanmış gibi cezalandırılır.

Kişinin Çaresizliğinden Yararlanarak Fuhuş Suçu İşlemek

Hile, cebir veya tehdit kullanılarak veya kişinin çaresizliğinden yararlanarak fuhuş suçu işlemek cezayı ikiye katlar. Buna göre yetişkinlerin çaresizliğinden yararlanarak fuhuş yaptırmanın cezası 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile altı bin güne kadar adli para cezasıdır. Çocuğun çaresizliğinden yararlanarak fuhuş yaptırmada ise bu ceza 8 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ve on bin güne kadar adli para cezası şeklindedir.

Akraba ve Yakın İlişkide Bulunan Kişilerin veya Kamu Görevlilerin Görevlerinden Dolayı Fuhuş Suçu İşlemesi ve Cezası

Suçun altsoy, üstsoy, eş, kardeş, vasi, eğitici, bakıcı vb. kişiler tarafından işlenmesi durumunda ceza miktarı yarı oranında artar. Aynı şekilde suçun kamu görevlileri tarafından görevi kötüye kullanma suretiyle işlenmesi durumunda da ceza yarı oranında artar.

Akraba veya yakın ilişkide olan kişilerin çocuğa karşı işledikleri fuhuş suçunun cezası da, çocuk fuhuşu suçunun cezasının yarısı oranında artar.

Örgütlü Fuhuş Suçu ve Cezası

Örgütlü fuhuş suçunun cezası temel suçun cezasının yarısı oranında arttırılmış halidir. Çocuklara yönelik örgütlü fuhuş suçu cezasında ise ceza çocuk fuhuşu cezasının yarısı oranında arttırılmışıdır. Örgütlü fuhuş suçunda otelde fuhuşun cezası ile başka bir yerde fuhuşun cezası arasında bir fark yoktur.

Zorla Fuhuş Yaptırma Suçunda İspat Nasıl Olur?

Zorla fuhuş yaptırma suçunu ispat etmede olayın oluş şekli önemlidir. Örneğin fuhuş mağdurlarının kaçarak emniyet güçlerine sığınmaları zorla fuhuşa sürüklendiklerine dair bir delil olabilir. Her olay ve durumda bulgular ayrı ayrı değerlendirilip delil teşkil edip etmeyeceğine karar verileceği için bir avukatla görüşmek önemlidir. Topo Hukuk Bürosu uzman ceza avukatları fuhuş suçları ile ilgili hizmet vermektedirler.

Fuhuş Suçu Şikâyet Zamanaşımı Süresi

Fuhuş suçu şikâyete bağlı bir suç değildir. Cumhuriyet savcısı bu suçu öğrendiği tarihten itibaren istediği zaman resen soruşturma başlatabilir. Zamanaşımı süresi yetişkinlerin fuhuşunda 8 yıl, çocuk fuhuşunda ise 15 yıldır.

Fuhuş Suçunun Cezası Para Cezasına Çevrilebilir Mi?

Fuhuş suçunun temel halinin cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve üç bin güne kadar adli para cezasıdır. Suçun diğer görünüm biçimlerinde de hapis cezasının yanında bir de para cezası öngörülmüştür. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta para cezasının bir alternatif ceza olarak değil hapis cezası ile birlikte verildiğidir.

Hapis cezasının para cezasına çevrilmesi adi taksirle işlenen suçlar için söz konusudur. Fuhuş suçu kasten işlenen bir suç olduğu için verilen cezanın para cezasına çevrilmesi söz konusu değildir.

Yabancıların Fuhuştan Deport Edilmesi

Yabancıların fuhuştan deport edilmesi ülkemizde oldukça sık görülen bir uygulamadır. Deport genel olarak bir kimseye belli bir süre boyunca ülkeye girmenin yasaklanmasını ifade eder, sınır dışı edilmedir. Fuhuş yapanlara verilen giriş yasağı 5 ay ila 5 yıl arasında değişmektedir. Deport normal şartlarda deporta itiraz prosedürü ile kolay bir şekilde kaldırılabiliyor olsa da fuhuş nedeniyle sınır dışı edilenlerin deportu kolayca kaldırılamamaktadır. Peki, fuhuştan deport edilen bayan ne zaman dönebilir? Fuhuştan deport edilen bayanın geri dönebilmesi için deport süresinin geçmesini beklemesi gerekmektedir.

Evlenme Vaadiyle Ülkeye Getirilen Yabancıya Fuhuş Yaptırma Suçu

Evlenme vaadiyle ülkeye getirilen yabancılara fuhuş yaptırma suçu; hile, cebir veya tehdit ile kişinin zor durumundan yararlanarak fuhuş yaptırma suçunun alt başlığıdır. Çünkü böyle kişiler genellikle pasaportlarına el konularak ya da kendi memleketlerindeki yakınlarına zarar verileceği tehdidiyle fuhuşa zorlanmaktadırlar. Böyle durumlarda fuhuşun cezası ikiye katlanır.

Fuhuş Suçunda Görevli Mahkeme

Fuhuş suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Savcı tarafından asliye ceza mahkemesinden başka bir mahkemede açılacak fuhuş davası görevsizlik sebebiyle reddedilecektir.

Fuhuş Suçu Yargıtay Kararları

Fuhuş suçu Yargıtay kararlarından bazıları şunlardır:

  1. Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/23749 E. 2016/3955 K. sayılı kararında, fuhuş suçunda mağdur sayısınca ayrı ayrı suç oluşacağı ve cezanın da buna göre verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.
  2. Yargıtay 19. Ceza Dairesi bir kararında, polisin suçüstü yapmak için müşteriymiş gibi davranarak elde ettiği delili, adli kolluğun savcı izni olmadan kışkırtıcı ajan olamayacağı gerekçesiyle hukuka aykırı bulmuş ve reddetmiştir.
  3. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2014/60 K. sayılı kararında, birden fazla kez fuhuşa aracılık edip fuhuş için yer temin eden kişiye zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasını isabetli bulmuştur.
  4. Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2011/3055 K. sayılı kararında, mağdurların isteyerek fuhuş yaptıklarının sabit olması durumunda sanıklara üst sınırdan ceza verilmesini hukuka aykırı bulmuştur. Başka fuhuşa aracılık Yargıtay kararı örnekleri de mevcuttur.

Fuhuşa yer teşvik, fuhuş yaptırma, fuhuşu kolaylaştırma gibi görünüş şekilleri olan fuhuş suçu teknik bilgi ve deneyim gerektiğinden dolayı bu konuda uzman bir avukatla çalışmak önemlidir. Topo Hukuk Bürosu’nun yıllardır ceza davalarıyla ilgilenen avukatlarına sorularınızı danışma formunu doldurarak sorabilirsiniz.

Fuhuş Suçu Nedir? – Avukat Serdar Han TOPO

Avukat Serdar Han TOPO ile Hukuki Soru-Cevap Serisi – 30. Bölüm’de Av. Serdar Han TOPO fuhuş suçunun niteliğini değerlendirdi.

Fuhuş suçunun alt çeşitleri olmakla birlikte fuhuş suçu genel olarak bi…

Yayım tarihi: 14 Ara 2018