✅ HMK Madde 134 Asıl davanın sona ermesi
✅ Asıl davanın sona ermesi yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Asıl davanın herhangi bir sebeple sona ermesi, karşı davanın görülüp karara bağlanmasına engel oluşturmaz.

HMK Madde 134 Gerekçesi

Maddede yer alan düzenleme ile, mahkemece birlikte görülüyor olmalarına rağmen, asıl davayla karşı davanın birbirinden bağımsız davalar olduğu hususu açıkça vurgulanmış ve bu çerçevede asıl davanın herhangi bir nedenle sona ermesinin, karşı davanın da sona ermesi sonucunu doğurmayacağı hususunun altı çizilmiştir.


Yayım tarihi: 31 Ara 2023