HMK Madde 138 -Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 138 -Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar
✅ HMK Madde 138 Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar
✅ Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Mahkeme, öncelikle dava şartları ve ilk itirazlar hakkında dosya üzerinden karar verir; gerektiği takdirde kararını vermeden önce, bu konuda tarafları ön inceleme duruşmasında dinleyebilir.

HMK Madde 138 Gerekçesi

Yargılamada taraflar usule veya esasa ilişkin iddia ve savunma sebeplerini ileri sürerler. Bunlardan usule ilişkin olanların hâllinden sonra, işin esasına girilerek uyuşmazlık çözümlenir. Usule ilişkin hususlar, ya dava şartıdır veya ilk itiraz niteliğindedir. Usule ilişkin hususlar, şeklî nitelik taşıdıklarından yargılamanın başında, dosya üzerinden de incelenerek karara bağlanabilir. Ancak, mahkeme, kararını vermek için tarafların dinlenmesine ihtiyaç duyuyorsa, bunu da tahkikat aşamasında değil, ön inceleme oturumunda yapacaktır. Böylece dava şartları ve ilk itirazlarla ilgili sorunların, en geç tahkikat başlamadan, ön inceleme duruşması sonunda karara bağlanması amaçlanmıştır.

Yayım tarihi: 2 Oca 2024