HMK Madde 155 -Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 155 -Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu
✅ HMK Madde 155 Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu
✅ Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Tutanak, hâkim ve zabıt kâtibi tarafından derhâl imzalanır.

(2) Tutanağa imza atamayacak durumda olan kimsenin parmak izi alınır, bunun hangi parmağa ait olduğu belirtilir. Ancak elinde parmak bulunmayanlar, imza yerine mühür veya özel işaret kullanabilirler.

HMK Madde 155 Gerekçesi

Madde 1086 sayılı Kanunun 152 nci maddesine tekabül etmekte ve tutanağın imza altına alınması düzenlenmektedir.

Maddenin birinci fıkrasında, hâkim ve zabıt kâtibine tutağın derhal imzalanması gereği hatırlatılmaktadır. Zira dava evrakının ana belgelerinden biri de tutanaklardır. Bu belgenin tartışma yaratmayacak bir biçimde düzenlenmesi davanın selameti bakımından önem taşır.

İkinci fıkrada ise tutanağa imza koyması gereken ve fakat imza bilmeyenler ile imza veya parmak izi koyamayanların durumu açıklanmıştır.

Yayım tarihi: 10 Oca 2024