✅ HMK Madde 152 Tutanağın ispat gücü
✅ Tutanağın ispat gücüyetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Ön inceleme, tahkikat ve yargılama işlemleri, ancak tutanakla ispat olunabilir.

HMK Madde 156 Gerekçesi

Madde, 1086 sayılı Kanunun 153 üncü maddesine tekabül etmektedir. 153 üncü maddede, tutanağın ispat gücü, sadece sözlü muhakemeye hasredilmişken, yeni sistem içerisinde bu güç, ön inceleme ile tahkikat ve yargılamanın diğer işlemlerine de teşmil edilmiştir.

Yayım tarihi: 11 Oca 2024