HMK Madde 159 -Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 159 -Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi
✅ HMK Madde 159 Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi
✅ Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Dava ile ilgili mahkemeye sunulan her türlü dilekçe ve belge hâkim veya yazı işleri müdürüne havale ettirildikten sonra, zabıt kâtibi tarafından dosyasına konulur.

(2) Dosyanın başka bir resmî mercie gönderilmesi gerektiğinde, hâkim resen veya talep üzerine dosyada yer alan bir belgenin aslı yerine onaylı bir örneğinin gönderilmesine karar verebilir.

HMK Madde 159 Gerekçesi

Madde, 1086 sayılı Kanunun 156 ncı maddesine tekabül etmektedir. Belgenin dosyaya konuluş tarihi, davanın seyri bakımından önem taşır. Belgenin dosyaya havale tarihini belirleme işini hâkim yapar veya görevlendirilmişse yazı işleri müdürü de yerine getirebilir.

İkinci fıkrada, davanın delili olarak dosyada bulunan belgenin, kaybolmasını önlemek amacıyla, re’sen veya talep üzerine alınacak tedbirler düzenlenmiştir. Dava dosyasının bir başka mahkeme ya da merci tarafından istenilmesi durumunda, dosyada bulunan bir belgenin kaybolma ihtimali göz önüne alınarak, aslı yerine tasdikli bir sureti ya da kopyası gönderilebilir. Burada belge sözcüğü dosyaya konulan kaset, CD, senet gibi her türlü malzemeyi kapsamaktadır.

Yayım tarihi: 12 Oca 2024