HMK Madde 178 -Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının ödenmesi

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 178 -Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının ödenmesi
✅ HMK Madde 178 Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının ödenmesi
✅ Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının ödenmesi yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Islah eden taraf, ıslah sebebiyle geçersiz hâle gelen işlemler için yapılan yargılama giderleri ile karşı tarafın uğradığı ve uğrayabileceği zararları karşılamak üzere hâkimin takdir edeceği teminatı, bir hafta içinde, mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Aksi hâlde, ıslah yapılmamış sayılır.

(2) Karşı tarafın zararının kesin olarak tespit edilmesinden sonra, mahkeme veznesine yatırılan miktar eksikse tamamlattırılır, fazla ise iade edilir.

HMK Madde 178 Gerekçesi

1086 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi hükmünün ifadesi ve kapsamında bazı değişiklikler yapılarak, tekrar düzenlenmiştir.

Buna göre, ıslah sebebiyle geçersiz hâle gelen işlemlerle, karşı tarafın uğradığı zarar dışında, uğrayabileceği zarar da hükmün kapsamına dahil edilmiştir. Ayrıca, 1086 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde, geçersiz sayılan işlemler sebebiyle karşı tarafın zararlarının hemen tazmini öngörülmüş ise de, bu maddede zarar ve ziyanlar karşılığı olarak takdir edilen teminatın öngörülen süre içinde yatırılması esası kabul edilmiştir.

.

Yayım tarihi: 22 Oca 2024