✅ HMK Madde 198 Delillerin değerlendirilmesi
✅ Delillerin değerlendirilmesi yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Kanuni istisnalar dışında hâkim delilleri serbestçe değerlendirir.

HMK Madde 198 Gerekçesi

Madde 1086 sayılı Kanundaki düzenlemenin bir değişiklik yapılmaksızın sadeleştirilmiş hâlidir. Hâkimin delilleri serbestçe değerlendireceği belirtilerek kanunî istisnalar saklı tutulmuştur.

Yayım tarihi: 2 Şub 2024