✅ HMK Madde 223 Yabancı dilde yazılmış belgeler
✅ Yabancı dilde yazılmış belgeler yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Yabancı dilde yazılmış belgeye dayanan taraf, tercümesini de mahkemeye sunmak zorundadır.

(2) Mahkeme kendiliğinden veya diğer tarafın talebi üzerine, belgenin resmî tercümesini de isteyebilir.

HMK Madde 223 Gerekçesi

Maddede, delillerin taraflarca getirilmesi ve ibrazı ilkesinin bir sonucu olarak 1086 sayılı Kanunun 325 inci maddesinde olduğu gibi, yabancı dille yazılmış belgelerin ibraz şekli düzenlenmiştir.


Yayım tarihi: 16 Şub 2024