✅ HMK Madde 231 Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı
✅ Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Yemin edecek taraf gerçek kişi olup, yeminden evvel ölür veya fiil ehliyetini kaybederse yemin teklif edilmemiş sayılır.

HMK Madde 231 Gerekçesi

Madde 1086 sayılı Kanunun 338 inci maddesindeki hükme tekabül etmektedir.

Gerçek kişi olan tarafın, yemin teklifi ile iadesi veya edası arasındaki dönemde ölümü ya da fiil ehliyetini kayıp etmesi hâlinde durumun ne olacağı açıklığa kavuşturulmaktadır. Ölüm veya fiil ehliyetini kayıp etme gerçek kişilere mahsus hâllerden olduğundan, madde tüzel kişi olan tarafa uygulanamaz.

Yayım tarihi: 19 Şub 2024