✅ HMK Madde 238 Yemin tutanağının düzenlenmesi
✅ Yemin tutanağının düzenlenmesi yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Hâkim, yemin eden kimsenin beyanını dinleyip tutanağa geçirir ve yazılanları yüksek sesle huzurunda okur; beyanında ısrar edip etmediğini sorar ve verilen cevabı tutanağa kaydeder.

HMK Madde 238 Gerekçesi

Madde, 1086 sayılı Kanunun 340 ıncı maddesine tekabül etmektedir. Bir hüküm değişikliği yoktur. Böylece yeminin manevî etkisi vurgulanmış, yemin eden kimseye son bir defa düşünme imkânı tanınmıştır.

Yayım tarihi: 23 Şub 2024