HMK Madde 252 -Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 252 -Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi
✅ HMK Madde 249 Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi
✅ Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Tanıklıktan çekinen kimse, çekinme sebebini ve bu sebebi haklı gösterecek delilini, dinleneceği günden önce yazılı veya davet edildiği duruşmada sözlü olarak bildirmek zorundadır.

(2) Çekinme sebeplerini ve bunun dayanaklarını önceden bildirmiş olan tanık belli günde mahkemeye gelmek zorunda değildir.

(3) Mahkeme, duruşmada bulunan tarafları dinledikten sonra tanıklıktan çekinmenin haklı olup olmadığına karar verir.

HMK Madde 252 Gerekçesi

“Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi” başlığını taşıyan bu madde, 1086 sayılı Kanunun 250 ve 251 inci maddelerinden esinlenerek yazılmıştır. Buna göre, tanık, çekinme sebebini ve delilini, dinleneceği günden önce yazılı veya oturum sırasında sözlü olarak bildirecektir. Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi prosedürü bağlamında, zabıt kâtibi veya yazı işleri müdürüne bir görev verilmemiştir.

Yayım tarihi: 2 Mar 2024