✅ HMK Madde 255 Tanıklara itiraz
✅ Tanıklara itiraz yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Tanığın davada yararı bulunmak gibi tanıklığının doğruluğu konusunda kuşkuyu gerektiren sebepler varsa, bunu iki taraftan biri iddia ve ispat edebilir.

HMK Madde 255 Gerekçesi

“Tanıklara itiraz” başlığını taşıyan bu maddede, 1086 sayılı Kanunun 254 üncü maddesindeki düzenleme, hukukî dinlenilme hakkının bir gereği olarak aynen korunmuştur.

Yayım tarihi: 4 Mar 2024