✅ HMK Madde 260 Tanığın bilgilendirilmesi
✅ Tanığın bilgilendirilmesi yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Tanık dinlenmeden önce hakkında tanıklık yapacağı olayla ilgili olarak, hâkim tarafından kendisine bilgi verilir ve tanıklık edeceği konulara ilişkin bildiklerini söylemesi istenir.

HMK Madde 260 Gerekçesi

Bu madde, 1086 sayılı Kanunda yer verilmeyen “Tanığın bilgilendirilmesi” kenar başlıklı yeni bir hükümdür.

Tanığın mahkemeye çağırılma sebebini teşkil eden dava konusu hakkında hâkimin o kimseyi, tanıklık yapacağı olayla ilgili olarak bilgilendirmesi düzenlenmektedir.

Yayım tarihi: 7 Mar 2024