HMK Madde 264 -Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve sonuçları

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 264 -Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve sonuçları
✅ HMK Madde 264 Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve sonuçları
✅ Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve sonuçları yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Hâkim, tanığın tanıklığı esnasında yalan söylediği veya menfaat temin ederek tanıklık ettiği hakkında yeterli delil veya emare elde ederse bir tutanak düzenler ve bu tutanağı derhâl Cumhuriyet başsavcılığına gönderir.

(2) Hâkim, tanığın ve suçta ortakları varsa onların tutuklanmasına da karar verebilir ve kovuşturma yapılmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına sevk eder.

HMK Madde 264 Gerekçesi

1086 sayılı Kanunun 273 üncü maddesini karşılamaktadır ve bu maddenin günümüz Türkçesi ile ifade edilmiş hâlidir.

Birinci fıkrada yalan yere tanıklık yapanlar hakkında nasıl işlem yapılacağı gösterilmiş, ikinci fıkrada ise hukuk hâkimine Anayasamızın emredici hükmü uyarınca yalan yere tanıklık yapanları ve suç ortaklarını tutuklama yetkisi verilmiştir.

Yayım tarihi: 9 Mar 2024