✅ HMK Madde 284 Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu
✅ Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Bilirkişi, Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisidir.

HMK Madde 284 Gerekçesi

Maddede yer alan düzenleme ile, ceza hukuku açısından konumu hususunda uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri bertaraf etmek amacıyla, bilirkişinin, Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisi olduğu hususu açık ve kesin bir dille ifade olunmuştur. Bu suretle, bilirkişinin, kamu görevlilerinin işleyebileceği suçları, yani bazı mahsus suçları işleyebileceğine, bu suçların aktif süjesi konumunda bulunabileceği hususuna açıklık getirilmiş ve ayrıca onlara yöneltilebilecek sözlü ve fiilî tecavüzlerin de önüne geçilmesi amacı güdülmüştür.

Yayım tarihi: 19 Mar 2024