✅ HMK Madde 338 Adli yardım kararının kaldırılması
✅ Adli yardım kararının kaldırılması yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Adli yardımdan yararlanan kişinin mali durumu hakkında kasten veya ağır kusuru sonucu yanlış bilgi verdiği ortaya çıkar veya sonradan mali durumunun yeteri derecede iyileştiği anlaşılırsa adli yardım kararı kaldırılır.

HMK Madde 338 Gerekçesi

Maddede adli yardım kararının kaldırılması düzenlenmiştir.

Maddî anlamda kesinlik kazanmayan ve geçici nitelikte olan adli yardım kararının verilmesine esas koşulların baştan itibaren gerçekte mevcut olmadığı veya yoksulluk koşulu sonradan ortadan kalktığında, kararı veren mahkeme adli yadım kararını kaldırmaya da yetkilidir. Adli yardımdan yararlanan kişinin ölmesi hâlinde mirasçılarının o dava veya işe devam etmeleri durumunda, eski adli yardım kararı kaldırılır.

Koşulları mevcut ise mirasçılar da kendi adlarına adli yardım talebinde bulunabilirler.

Yayım tarihi: 15 Nis 2024