✅ HMK Madde 351 Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma
✅ Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) İstinaf başvurusunun kötüniyetle yapıldığı anlaşılırsa, bölge adliye mahkemesince, 329 uncu madde hükümleri uygulanır.

HMK Madde 351 Gerekçesi

Maddede istinaf başvurusunun kötü niyetle yapılması durumunda bölge adliye mahkemesince 333 üncü (yasada 329 uncu) madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilerek kötü niyetle hareket eden tarafın bölge adliye mahkemesince para cezasına mahkûm edilmesi öngörülmüştür.

Yayım tarihi: 22 Nis 2024