✅ HMK Madde 356 Duruşma yapılmasına karar verilmesi
✅ Duruşma yapılmasına karar verilmesi yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) 353 üncü maddede belirtilen hâller dışında inceleme, duruşmalı olarak yapılır. Bu durumda duruşma günü taraflara tebliğ edilir.

(2) (Ek:22/7/2020-7251/36 md.) Duruşma sonunda bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu esastan reddetmek veya ilk derece mahkemesi hükmünü kaldırarak yeniden hüküm kurmak dâhil gerekli kararları verir.

HMK Madde 356 Gerekçesi

Bölge adliye mahkemesince, duruşma yapılmadan verilecek kararlara ilişkin 357 nci (yasada 353 üncü) maddede belirtilen hâller dışında, ilk derece mahkemesi kararının duruşmalı olarak inceleneceği esası getirilmiştir. Duruşma yapılmasına karar verilmesi hâlinde duruşma günü taraflara tebliğ edilerek tarafların duruşmaya katılmalarının sağlanacağı belirtilmektedir.

Yayım tarihi: 24 Nis 2024