✅ HMK Madde 374 Konu
✅ Konu yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Yargılamanın iadesi, kesin olarak verilen veya kesinleşmiş olan hükümlere karşı istenebilir.

HMK Madde 374 Gerekçesi

Madde, 1086 sayılı Kanunun 445 inci maddesinin birinci fıkrasında olduğu gibi, hangi kararların yargılamanın iadesine konu teşkil edeceğini düzenlemiştir.

Yayım tarihi: 3 May 2024