HMK Madde 376 -Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 376 -Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi
✅ HMK Madde 376 Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi
✅ Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Davanın taraflarından birisinin alacaklıları veya aleyhine hüküm verilen tarafın yerine geçenler, borçluları veya yerine geçmiş oldukları kimselerin aralarında anlaşarak, kendilerine karşı hile yapmaları nedeniyle hükmün iptalini isteyebilirler.

HMK Madde 376 Gerekçesi

1086 sayılı Kanunun 446 ncı maddesinde olduğu gibi davanın tarafı olmayan üçüncü kişilerin ilâmın iptalini isteme şartları açıklanmıştır. Böylece ilâmın taraflarının, üçüncü kişi aleyhine muvazaaları önlenmiş olmaktadır.

Yayım tarihi: 4 May 2024