HMK Madde 78 -Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 78 -Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı
✅ HMK Madde 78 Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı
✅ Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Kendisinin de hazır olduğu duruşmada, vekili tarafından yapılan açıklamalara derhâl ve açıkça itiraz etmeyen taraf, bu açıklamalara rıza göstermiş sayılır.

HMK Madde 78 Gerekçesi

1086 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinde olduğu gibi, vekâlet verenin kendi huzurundaki vekil beyanının sonuçları maddede gösterilmiştir.

Yayım tarihi: 3 Ara 2023