HMK Madde 8 -Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 8 -Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki
✅ HMK Madde 8 Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki
Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Memur, işçi, öğrenci, asker gibi, bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak alacak veya taşınır mal davaları için, orada bulunmaları uzunca bir süre devam edebilecekse, bulundukları yer mahkemesi de yetkilidir.

HMK Madde 8 Gerekçesi

Bu maddede, 1086 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan yetki kuralında gösterilen, örneklerin bir kısmı çıkartılmış, düşünce aynen muhafaza edilmiştir.

Meşguliyetlerine göre bulundukları yerde uzunca bir süre oturan, memur, işçi, öğrenci, asker gibi bir yerde geçici olarak bulunanlara karşı, açılacak, alacak veya taşınır mallara ilişkin davalar, bulundukları yerde de görülebilecektir. Bu yetki kuralına, yerleşim yeri ile yakın ilişkili olduğu için, yerleşim yerine ilişkin yetki kurallarından hemen sonra yer verilmiştir.

Yayım tarihi: 29 Eki 2023