HMK Madde 80 -Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 80 -Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması
✅ HMK Madde 80 Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması
✅ Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Hâkim, taraflardan birisinin, davasını bizzat takip edecek yeterlikte olmadığını görürse, ona uygun bir süre tanıyarak, davasını vekil aracılığıyla takip etmesine karar verebilir. Verilen karara uymayan taraf hakkında, yokluğu hâlindeki hükümlere göre işlem yapılır.

HMK Madde 80 Gerekçesi

Bu maddede, 1086 sayılı Kanunun 71 inci maddesindeki düzenlemeye genel olarak sadık kalınmış, maddenin uygulanmasının kolaylaştırılması bakımından açıklık getirilmiş, verilen karara uymayan hakkında, tarafın yokluğu hâlindeki hükümlere göre işlem yapılması kuralı benimsenmiş ve dil yönünden güncelleştirme yapılarak madde yeniden düzenlenmiştir.

Yayım tarihi: 4 Ara 2023