HMK Madde 99 -Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. HMK Madde 99 -Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi
✅ HMK Madde 99 Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi
✅ Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Eski hâle getirme talebi, yargılamanın ertelenmesini gerektirmez ve hükmün icrasına engel olmaz. Ancak, talebi inceleyen mahkeme, talebi haklı görürse, teminat gösterilmek şartıyla, yargılamanın ertelenmesine veya hükmün icrasının geri bırakılmasına karar verebilir. Mahkeme, gerektiğinde teminat gösterilmeden de yargılamanın ertelenmesine veya icranın geri bırakılmasına karar verebilir.

HMK Madde 99 Gerekçesi

1086 sayılı Kanunun 171 inci madde ifadesi daha anlaşılır hâle getirilerek tekrar düzenlenmiştir. Kapsam itibarıyla bir değişiklik getirilmemiş, eski hâle getirme isteğinin yargılamaya ve kararlara etkisi açıklanmıştır.

1086 sayılı Kanunda, Devlet, eski hale getirme talebi sebebiyle teminattan muaf tutulmuş olmasına rağmen, kanun ve mahkeme önünde eşitlik ilkesi gereğince, bu maddede Devletin teminattan muafiyeti kaldırılmıştır. Bu durum, özel hukuk ilişkilerinde, Devletin vatandaşı karşısında eşit olması, hukuk devleti ve demokrasinin de bir gereğidir.

Yayım tarihi: 14 Ara 2023