isim degistirme davasi

İsim değiştirme davası , Türk medeni kanunu, her Türk vatandaşına isim değiştirme hakkı tanımaktadır. Belirlenen şartlar çerçevesinde, isim değişikliği isteminde bulunabilirsiniz. Türk medeni kanunu 4721 sayılı kanununda açıkça belirtmektedir. Başvuruda bulunan her vatandaşın geçerli bir nedeni olması gerekmektedir. Değiştirme talebinde bulunduğu kimlik üzerinde kayıtlı isminin yerine kullanmak istediği yeni isim için, hakim kanaati istenmektedir. Hakimin onayında verilmesi planlanan yeni isim için, başvuru sahibinin yaşadığı sosyal çevre, iş yaşantısı, mesleki ve bireysel kariyeri ve toplumsal yapıyı göz önünde bulundurarak karar verilir. Başvuruda bulunan her birey için, tüm bu konular ve altyapılar ayrı ayrı değerlendirilir. Her isim değiştirme başvurunda farklı sonuçlar alınabilir. İsim değiştirme avukatı size izlemeniz gereken yolları gösterecektir.

Başvuru yapan kişiler, bu süreçte savunmalarını etkili bir şekilde yaptıkları gibi hukuki işleyişi de doğru yürütmek zorundadırlar. Bu noktada bireylere isim değiştirme avukatı tutmaları önerilir. İsim değiştirme davaları için avukatlık bürosu arayarak avukat tutulması zorunlu olmamakla birlikte, kişilerin tercihine bağlıdır. İsim değiştirme davalarında birlikte çalışılan avukatla dava sonunda hak kayıpları konusunda yarar sağlamış olursunuz. Avukat talebinizin savunmasını yapacağı gibi, haklarınız konusunda da sizin bilinçli davranmanızı ve haklarınızı talep etmenizi sağlayacaktır.

Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yürütülen isim değiştirme davaları, bu davaların başvuruları ve tüm dava sürecini yürütmektedir. İsim değiştirme talebinde bulunan kişi, dava sürecinde yetkili mahkemeyi doğru tespit etme, dava için gerekli belgeleri hukuki alt yapıda hazırlama ve gerekçesini doğru belirleme konusunda etkili, doğru ve hızlı olmak durumundadır. Ara kararın ilan süreci ile kesinleşmiş kararı nüfusa bildirme gibi bürokratik işlerle ilgilenmek ve doğru yönetmek durumundadır.

İsim Değiştirme Nasıl Olur?

İsmini çeşitli nedenlerden ötürü değiştirmek isteyen birey, Türk medeni kanununda belirlenen yasa gereği başvuruda bulunabilir. Kişinin, değiştirilmesini talep ettiği isim ile çevresinde tanınıyor olması nedenlerden biridir. Diğer geçerli sebepler ise, aynı adı taşıyan kardeş, adının alay konusu olması veya toplumda gülünç bulunması durumudur. Adının cinsiyet karışıklığına sebep olması, aynı ad- soyada sahip birçok akrabanın bulunması, resmi makamlarca aranan aynı ad- soyada sahip kişiler sebebi ile rahatsız edici durumlara düşmesi durumunda başvuruda bulunabilirler. Gayrimeşru yaşadığı eşin soyadı ile benzerlik göstermesi durumlarında da talepte bulunabilirler. İsim değiştirme avukatı tuttuğunuz zaman belirli bir ücrette ödemek durumundasınızdır.

Avukatsız başvuruda bulunabileceğiniz gibi avukat tutmanın davanız açısından ehemmiyetini düşünürsek size avantaj sağlayacaktır. Belli kriterlere göre hazırlanan ücret tutarı Baro tarafından belirlenmiştir. Davanın açılacağı yer, gerekli belgelerin hazırlanması hesaplanarak yaşadığı şehre göre Baro’nun tavsiye ettiği fiyat, avukatı tarafından belirlenir. Başvurunuzu yaparak işlemleri başlatır. Dava süresince tüm işlemler avukat tarafından yapılmaktadır. Avukatınız doğabilmesi muhtemel hak kayıpları konusunda da menfaatini düşünmek zorundadır. Etkili savunma yaparak isim değiştirme davasını ve talebinizi sağlamak durumundadır. Tamamen hakim kanaatinde olan isim değiştirme davaları doğru yönlendirme ve geçerlilik derecesinde istek, tespit ve gerekçe ile davanızı onaylayacak ve sonuçlandıracaktır.

İsim Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?

isim degistirme davasi ne kadar surer
İsim Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?

Asliye Hukuk Mahkemesine yapacağınız başvuruyla davanız başlar ve belirlenen süreçte görülür. Ön işlemlerin hızlı ve etkili işletilmesi durumunda, isim değiştirme davaları 2- 3 ay içerisinde sonuçlanabilir. Davacının süreci doğru yönetememesi durumunda, dava 7- 8 ay sürebilmektedir. Hukuki altyapının kurulamadığı durumlarda da isim değiştirme davası reddedilecektir. Gerekli altyapı ve etkili savunma için, isim değiştirme davası avukatı ile çalışmanız tavsiye edilir. İsim değiştirme davası avukatı

İsim değiştirme davası, Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesinde düzenlenmiş olup ancak haklı bir sebeple bu davanın açılması mümkündür. günümüzde toplumsal yapının nitelikleri kısa bir süre içerisinde büyük değişiklikler göstermekte olup bu durumun sonucunda da eskiden konulmuş olan bir isim günümüzde alay konusu haline gelebilmektedir. Bununla beraber kişinin hayatında sonradan ortaya çıkmış olan durumlar mevcut isminin kötü anılmasına sebep olabilmektedir. Bunlar dışında kişi, sahip olduğu isimle kendisi arasında bir bağlantı kuramayıp kendini kötü ve mutsuz hissedebilir. İşte bu gibi durumlarla karşılaşıldığı takdirde kişilerin başvurması gereken hukuki yol, isim değiştirme davası açmaktır.

İsim değiştirme davasında en önemli nokta, ismin değiştirilmesi hususunda haklı bir nedenin varlığı. Söz konusu haklı sebeplerin neler olabileceğini yazımızın ilerleyen bölümlerinde ele alacağız. Ancak bu sebeplerden birisi var olduğu takdirde hakim, ismin değiştirilmesi kararını verecektir. İsim değiştirme davasını açmakta kişinin hukuka uygun bir yararı olduğunun ispatlanması gerekmektedir. Yani sadece iddia olarak öne sürülmesi yeterli olmayacaktır; bunun hukuki araçlarla da ispat edilmesi gerekecektir. Aksi takdirde mahkeme, davanın reddine karar verecek ve bunun sonucunda davayı açan kişi hem para hem de zaman kaybına uğramış olacaktır.

İsim değiştirme davası açabilmek için herhangi bir süre sınırlaması kanunda öngörülmemiştir. Kişi, haklı bir sebebin varlığı halinde bu davayı istediği zaman açabilecektir. Uygulamada çoğu zaman isim değiştirme davası ile isim düzeltme davası karıştırılmaktadır. Ancak esasında bunlar iki farklı davadır. İsim değiştirme davasında haklı bir nedenle yeni bir isim alabilmek mümkün iken isim düzeltme davasında mevcut olan ismin harf hatalarının nüfus kayıtlarında düzeltilmesi söz konusu olmaktadır. Aynı zamanda isim düzeltme davası açılabilmesi için mahkeme, haklı bir sebebin varlığını aramamaktadır. İsim değiştirme davası açmak isteyen bir kimsenin bu davayı açmadan evvel alanında uzman bir avukata danışması faydalı olacaktır.

İsim Değiştirme Davası Açabilmek İçin Haklı Sebepler Nelerdir?

TMK m.27’ye göre isim ve soyadı değiştirme davası ancak haklı bir sebebin varlığı halinde açılabilir. Kanunda belirtilmiş olan haklı sebep kavramı oldukça geniş bir çerçevede değerlendirilmektedir. Haklı sebep esasında kişinin şahsi subjektif sebeplerini de kapsamaktadır. Dolayısıyla kişinin ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir ismin var olması da haklı sebep olarak kabul edilebileceğinden buna dayanılarak isim değiştirme davası açılması mümkündür.

İsim Değiştirme Avukatı

İsim değiştirme davası açabilmek için haklı sebep olarak sayılan hallerden ilki, ismin veya soyismin milli kültüre, örf ve adetlere uygun olmamasıdır. Aynı zamanda ismin ya da soyismin itibar zedeleyecek niteliğe sahip olması veya alay konusu haline getirilebilecek gülünç olması durumunda da bu davanın açılması mümkündür. Eğer sahip olunan isim veya soyisim gerek özel hayatta gerekse meslek hayatında yanlış anlamalar doğurabilecek nitelikteyse bu durumda da kişi, bu nedene dayanarak isim değiştirme davası açabilecektir. Kişi özel hayatında ya da iş hayatında farklı bir isimle tanınıyorsa ve sahip olduğu esas ismi yalnızca resmi işlemlerde kullanıyorsa bu durumda da isim değiştirme davası açılabilecektir. Aynı zaman kişiler çoğunlukla bu nedenlere dayanarak dava açmalarının yanı sıra cinsiyet değiştirme, din veya uyruk değiştirme gibi hallerde de isim değiştirmesi davası açmaktadırlar. Aileden birinin suç işlemesi veya kötü şöhret sahibi olunması halinde de dava açıldığı takdirde hakimin isim değiştirmeye karar vermesi mümkündür.

Belirtmiş olduğumuz sebeplerin varlığı halinde bunlardan birine ya da birkaçına dayanılarak dava açılırsa hakim, ismin değiştirilmesi yönünde karar verecektir. Son olarak şunu da belirtmeliyiz ki davada iki tane tanık gösterilmesi davanın istenen biçimde sonuçlanması adına önem taşımaktadır. Açılan dava, herhangi bir aksilikle karşılaşılmadığı takdirde ilk celsede bitecektir. Söz konusu dava süresi mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişmekle beraber ortalama olarak 3 ay sürmektedir. Tabi bu sürenin kısalması ya da uzaması da mümkündür.

İsim Değiştirme Davası İçin Gerekli Evraklar

İsim değiştirme davası esas olarak nüfus kayıtları üzerinden yürüyen bir davadır. Bu sebeple davanın açılabilmesi için özel bir evrak aranmayacaktır. Ancak davanın açılmasında talebi teşkil eden olgu bir evrağa bağlıysa bunun mahkemeye sunulması gerekmektedir. Davada en önemli nokta, tanık beyanları olduğundan subjektif durumların ispatı için bunlara önem verilmesi gerekmektedir.

İsim değiştirme davası ücreti nedir? İsmimi değiştirmek istiyorum ve bu davayı açabilmek için yazılacak olan dilekçeler, diğer dava dilekçelerine göre bir farklılık arz etmemektedir. Ancak yazılacak olan dilekçede davalı kısım olarak nüfus müdürlüğünün gösterilmesi gerekir. Uygulamada genellikle bu kısma anne ve babanın adı yazılmaktadır. Ancak bu durum tamamen yanlış bir bilginin kulaktan kulağa yayılması sonucu ortaya çıkmıştır.

İsim Değiştirme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İsim değiştirme davası açmak isteyen kimselerin bilmesi gereken en önemli nokta, bu davada görevli ve yetkili mahkemenin kim olduğudur. Bu davanın açılabilmesi için kişi kendi hukuki işlemleri gerçekleştirebileceği gibi özel yetkili vekaletname verdiği avukatı da işlemleri gerçekleştirebilir. Söz konusu davada görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise davayı açacak kişinin ikamet ettiği yer mahkemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. İsim ve soyisim değiştirme davasına nüfus müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş olan bir memur da davalı olarak katılacaktır.

Davanın doğru yer mahkemesinde açılması zaman kaybının önüne geçilmesi adına önemlidir. Zaten mahkemelerin iş yükü ortada olduğundan bir de görevli olmayan mahkemede dava açıldığı takdirde sürecin daha da uzaması sonucuna varılacaktır. Bu nedenle isim değiştirme davası açılmadan önce bu alanda danışmanlık hizmeti vermekte olan bir avukata danışılması faydalı olacaktır.

İsim Değiştirme Davasında Hukuki Sonucu

TMK m.27’ye göre isim ve soyadı değiştirme halinde kişinin diğer şahsi hallerinde değişiklik meydana gelmemektedir. Yani davacı bu davayı açtığı zaman medeni hali, yaşı, doğum yeri gibi diğer bilgileri değişime uğramayacaktır. Ancak erkek olan eş soyadını değiştirdiği takdirde kadın eşin de soyadı değişecektir. Bu durum evlilik birliği devam eden çiftler bakımından geçerlidir. Söz konusu durum 18 yaşından küçük çocuklar açısından da geçerlidir ve bunun için başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

İsim değiştirme davası kabul edildiği zaman mahkeme bu değişikliği yerel ya da ulusal bir gazetede ilan ettirir. Gerekli değişiklerin yapılabilmesi adına mahkeme, nüfus müdürlüğüne de bildirimde bulunacaktır. İsim veya soyisim değiştirilmesi sebebiyle herhangi bir şekilde zarar gören kimseler değişiklikten haberdar olunmasından itibaren 1 yıl içerisinde bu kararın kaldırılması için dava açabilmektedirler. Burada bahsedilen zarar, gerçekçi, objektif ve ispat edilebilir bir zarar olmalıdır. Yaş büyütme davası açmak için gerekli belgeler ve şartları incelemek için tıklayınız.

Yayım tarihi: 10 Kas 2015