isim patenti nasil alinir

İsim Hakkı Nedir ?

İsim hakkı nedir ve nasıl korunur ? İsim hakkı bir mal veya hizmete verilen ismin korunması hakkıdır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere isim hakkı dediğimiz aslında marka hakkıdır ve marka tescili ile korunmaktadır.

Marka bir ticaret malının tanıtımı için malın simgesi haline gelmiş olan kelimeler, resim, rakamlar gibi işareti tanımlamaktadır. İsim yani marka bir kimsenin adı ve soyadından da oluşabilecektir. Ad ve soyad da tescile konu olabilir.

Bir firma ya da şahıs ürettikleri ürünlerin ya da yaptıkları hizmetin ismini oluşturduğunda bu ismin korunmasını isteyecektir. İsim korunması marka hakkının ihlali niteliğindeki fiillere karşı gerçekleşecektir. İsim hakkı ancak isim tescil ile bu fiillere karşı korunabilecektir.

İsim Hakkı Nasıl Alınır ?

İsim hakkının aslında marka hakkı olduğundan bahsettik. Bu noktada akıllara isim hakkı alma nasıl yapılır sorusu gelecektir. İsim hakkı alma ancak marka tescil işlemi ile olur. İsim hakkı alma için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurunun ardından Kurum tarafından markanın tescil edilip edilemeyeceği incelenecektir.

Bu inceleme neticesinde markanın kabulü ve ilanı ya da başvurunun reddi söz konusu olacaktır. Eğer isim hakkı başvurusu kabul olunursa başvuru itirazlar için 3 aylığına ilan edilmektedir. Herkes bu başvuruya itiraz etme hakkına sahiptir. Eğer bir itiraz olmazsa tescil talebi kabul edilecektir. Marka tescil belgesi düzenlenebilmesi için başvuru sahibinin tescil harcını yatırması gerekir. Sayılan bu işlemlerin eksiksiz tamamlanmasıyla isim hakkı, marka tescili belgesi düzenlenerek başvurucuya gönderilecektir.

İsim Hakkı Patenti Başvurusu

İsim patenti başvurusu marka tescili işleminden ibarettir. Marka tescil işlemleri 1 yıl kadar sürebilmektedir. Bu sürenin daha kısa olması için tescil başvurusunun bir uzman yardımıyla yapılması faydalı olacaktır.

İsim hakkı başvurusu nasıl yapılır, Kuruma hangi belgeler ibraz edilmelidir marka tescilinde en önemli iki soru olarak karşımıza çıkar. İsim hakkı başvurusu için öncelikle markanın tescil için uygun olduğuna dair bir araştırma yapılmalıdır.

Eğer uygun olarak değerlendirilirse Kuruma sunulacak belgeler başvuru formu, marka örneği, başvuruya konu olan mal veya hizmetlerin listesi, başvuru ücretinin ödendiğine dair belge, ortak marka ya da garanti markası için yapılan başvurularda teknik şartnameden oluşmaktadır. Bu belgelerin verilmesiyle isim hakkı başvurusu yapılmış olur.

İsim Hakkı Davası Hangi Durumlarda Açılır ?

İsim hakkı davası marka hakkının ihlali niteliğindeki fiillerin varlığı halinde hukuk, ceza ve tazminat davası şeklinde açılabilir. İsim patent davası şu fiillerin işlenmesi halinde hak sahibi tarafından açılabilecektir:

1) Bir kimse tarafından izinsiz olarak markanın veya markadan ayırt edilemeyecek derecede benzerinin kullanılarak markanın taklit edilmesi

2) Bir kimsenin markayı ya da markanın ayırt edilemeyecek benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini biliyorken ya da bilmesi gerekirken hakka tecavüz oluşturan markayı taşıyan ürünleri satması, dağıtması, ticaret alanına çıkarması, ithal işlemine tabi tutması, ihraç etmesi, ticari amaçla elinde bulundurması, bu ürünlere dair sözleşme yapmak amacıyla öneride bulunması

3) Marka sahibi hakları lisans yoluyla vermişken bu hakları izinsiz genişletme veya 3.kişilere devretme fiilleri

4) Marka sahibinden izin alınmaksızın Sınai Mülkiyet Kanunu 7.maddesinde sayılan fiillerin gerçekleştirilmesi.

İsim hakkı korunmasına ilişkin cezai hükümlerde belirtilen fiiller ise hapis ve adli para cezasıyla yaptırıma bağlanmıştır. Bununla birlikte isim hakkı davası marka tescil koruması kapsamında yasaklanmış olan fiillerin işlenmesi halinde hak sahibi tarafından tazminat davası şeklinde de açılabilecektir.

İnternette İsim Hakkı ve Marka Nasıl Korunur ?

İnternette isim hakkı ve marka koruması paylaşım sayısı ve hızı sebebiyle oldukça önemli bir konu halinde gelmiştir. İsim hakkı ve marka marka tescili ile korunur. Bununla birlikte SMK 7/3-d bendi internette isim hakkını ayrıca koruma altına almıştır. Buna göre işareti kullanan kişinin, kullanım hakkı veya meşru bir bağlantısı yoksa aynısı veyahut benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak şekilde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük vb. şekillerde kullanılması yasaklanabilecektir.

İnternette marka hakkının ihlali niteliğinde işlenecek fiillerin varlğı halinde marka koruması kapsamında dava açılabilecektir. İnternetten isim hakkının ihlali fiilleri ile karşılaşıldığı zaman hak sahibi mahkemeden bazı taleplerde bulunabilecektir. Bu talepler:

1) Fiilin tecavüz oluşturup oluşturmadığının tespiti

2) Muhtemel tecavüzün önlenmesi

3) Tecavüz fiillerinin durdurulması

4) Tecavüzün kaldırılması ve maddi manevi zararın tazmini. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi internette yapılan paylaşımların aldığı etkileşim ve yayılma hızı isim ve markanın itibarının zedelenmesi sonucunu ortaya çıkarabilmektedir. Dolayısıyla dava açmak ve mahkemeden talep edilenlerin kabul edilmesi zedelenen itibarı toparlamak için yeterli olmayacaktır. Bu anlamda yapılması gereken online itibar yönetimi ve korunması amacıyla bir uzmanla çalışmak olacaktır.

İsim Patenti Alma ve Koruma İşlemleri

İsim patenti, isim tescil, isim hakkı korunması ve bunlara ilişkin uyuşmazlıklarda marka patent avukatı ilgilenmektedir. Marka patent avukatı patent davası yanı sıra isim hakkı başvurusu aşamasında da müvekkilinin yanında olmaktadır. Başvuru yaparken gerekli belgelerin hazırlanmasında, başvuru dilekçesinin yazımında müvekkiline yardımcı olmaktadır.

Topo Hukuk Bürosu marka hakkına ilişkin uyuşmazlıklarda uzman marka patent avukatları ile birlikte müvekkillerine hizmet vermektedir. İsim patenti almak için gerekli işlemleri yürütür. İnternet ortamında marka hakkı ihlallerine karşı mücadele etmekte, markanın online itibar yönetimi işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Müvekkillerinin markalarının korunma altına alınmasında, korunmasını gerektiren hususların varlığı halinde yapılacak işlemler hakkında bilgi sahibidir. Marka hakkına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata hakim uzman marka avukatlarından profesyonel hizmet almak için iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz.

Patent Nasıl Alınır ? – Avukat Serdar Han TOPO

Avukat Serdar Han TOPO ile Hukuki Soru-Cevap Serisi – 49. Bölüm’de Av. Serdar Han TOPO patent alma konusunu değerlendirdi. Patent alma süreci sırasıyla ön araştırmanın yapılması, patent tarifnamesin...
Yayım tarihi: 28 Şub 2019