Nafaka Artırım Davası

Nafaka artırım davası, nafaka artırım dilekçesi, nafaka artırım dilekçe örneği, nafaka artırımı neye göre belirlenir, nafaka artırım davası süre, nafaka artırım davası şartları nelerdir, makalemizde nafaka artırımı üzerine merak ettiğiniz konular hakkında bilgilendirdik. Makalemize nafaka artırımı Yargıtay kararları örneği de ekledik. Nafaka artırım davası hakkında detaylar:

Nafaka Artırım Davası Nasıl Açılır?

Nafaka artırım davası nedir, nafaka artırım nasıl açılır? Nafaka boşanma davası sürecinde yahut boşanmanın kesinleşmesinden sonra maddi anlamda sıkıntıya düşecek eşe ya da bakım ve eğitim giderleri için çocuğa diğer eş tarafından ödenmek üzere bağlanan aylıktır.  Nafakanın ne miktarda olacağı belirlenirken hakim eşlerin maddi durumuna, çocuğun giderlerine, günün ekonomik ve sosyal koşullarını göz önüne almak durumundadır. Nafaka artırım davası, belirlenen nafakanın yetersiz kalması halinde nafaka miktarının artışı amacıyla açılacak davadır. Nafaka artırım davası hukuki dayanağını TMK madde. 176 fıkra 4 oluşturmaktadır. Buna göre, eşlerin mali durumlarının değişmesi yahut hakkaniyetin gerektirdiği hallerde nafaka artırımı istenebilecektir.

Nafaka Artırım Davası Şartları Nelerdir?

Nafaka, kesin bir hüküm teşkil etmemektedir. Nafaka değişen ve gelişen şartlara bağlı olarak artırılıp azaltılabilecektir. Nafaka artırım davası şartları üzerine konuşabilmek için ilke olarak belirtmek gerekir ki, ortada hali hazırda bir nafaka kararı olmalıdır. Nafaka artırım davası şartları nafaka alacaklısının artırım için haklı gerekçeleri bulunmalıdır olarak devam eder. İşbu haklı gerekçeler nafaka alacaklısı tarafından mahkemeye sunulmalıdır. Hakim bu gerekçeleri ve nafaka artırımı neye göre belirlenir ise bu etkenleri göz önüne alacak ve değerlendirecektir. Gerekli görüldüğü takdirde bunun için kurumlardan bilgi alacak, tarafların mali durumlarını da araştıracaktır. Bu suretle nafaka alacaklısının alım gücü, mevcut haldeki nafaka ve giderlerin orantılı olup olmadığı ve nafaka yükümlüsünün ekonomik gücü dikkate alınacaktır. Belirtmemiz gereken bir husus da nafaka artırımının anlaşmalı boşanmalarda da gerçekleşebileceğidir. Bu noktada anlaşmalı boşanma prosedüründe nafaka miktarının belirlenmesi önem arz etmeyecektir.

Kimler Nafaka Artırım Davası Açabilir?

Nafaka artırım davası kim tarafından açılır, görevli ve yetkili mahkeme nedir? Nafaka artırımı davası nafaka alacaklıları tarafından açılabilir. Nafaka artırımı için belirlenmiş bir hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Nafaka alacaklısı değişen şartlar ve haklı gerekçelerin bulunması halinde nafaka artırım davası açabilecektir. Nafaka artırım davasında nafaka alacaklısının yerleşim yeri Aile Mahkemesi görevlidir. Aile Mahkemesinin bulunmaması halinde Asliye Hukuk Mahkemesinde nafaka alacaklıları tarafından nafaka artırım davası açılabilecektir.

İştirak,tedbir ve yoksulluk nafakaları hakkında detaylı bilgiliyi nafaka türleri makalemizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

Nafaka Artırımı Neye Göre Belirlenir?

Nafaka artırımı neye göre belirlenir, hangi etkenler nafaka artırımında rol oynar? TMK nafaka artırım davası için eşlerin mali durumlarının değişmesini yahut hakkaniyetin gerektirmesini öngörmüştür. Buna göre nafaka alacaklısının ekonomik durumunun kötüleşmesi, nafaka yükümlüsünün ekonomik durumundaki iyileşme, günün ekonomik şartları ile paranın alım gücü vb. etkenler nafaka artırımı neye göre belirlenir sorusuna cevap olacaktır. Nafaka artırım oranları TÜİK tarafından belirlenen ÜFE artış oranı dikkate alınarak belirlenir.

Nafaka Artırımı Davası Ne Kadar Sürer?

Nafaka artırımı davası ne kadar sürer merak edilen sorulardan bir tanesidir. Ancak nafaka artırımı davası süre için kesin bir yanıt vermek mümkün olmayacaktır. Çünkü nafaka artırımı da davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğuna, gerekli prosedürlerin düzenli ve tam işleyişine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. İşbu davanın en az 7-8 ay sürebileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Nafaka Artırımı Yargıtay Kararları

(T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2016/4481 K. 2016/8685 T. 1/6/2016) Karara konu olay iştirak nafakasının artırımına ilişkin davanın reddi üzerine kararın temyiz edilmesidir. Çocuğun 11.sınıfa geçmesi ile bakım ve eğitim giderlerinde artış meydana gelmiş, önceki dava ile bu davanın açılış tarihi arasında 1.5 yıl olmuş ve bu süreçte çocuğun giderleriyle birlikte tarafların da ekonomik ve sosyal durumları değişmiştir. Mahkeme tarafından yapılan yargılamada davanın reddine yönelik verilmiş olan hükmün temyiz edilmesi ile dosya incelenmiştir. İştirak nafakasına hükmedilirken çocuğun yaşı, ihtiyaçları okul ve yaşam seviyesi, velayetin kendisinde bulunduğu tarafın ekonomik durumu vb. etkenler dikkate alınarak belirlenir. Çocuğun yaşı, eğitimi ve ihtiyaçları göz önüne alındığında iştirak nafakasında artışa gidilmesi gerekmekte ancak davanın reddine karar verilmiştir. Hakkaniyet ilkesi ve diğer gerekçeler uyarınca davanın reddine dair kurulan hüküm doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Kararda yerel mahkemenin davanın reddine dair kurmuş olduğu hükmün bozulmasına ve peşin ödenen temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine hükmedilmiştir.

Nafaka Arttırım Dilekçesi Yazımında Avukatın Önemi

Nafaka artırımı dilekçesi yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve nafaka artırım talebi gerekçeleri her somut olay için farklılık gösterecektir. İnternette yer alan nafaka artırımı davası dilekçe örneği, örnekleri baz alınarak hazırlanan dilekçeler asıl talebi açıkça belirtmeyebilir. Bu suretle nafaka artırım dilekçesi yazımında davacının bir avukattan yardım alması faydalı olacaktır. Topo hukuk bürosu olarak nafaka artırımı davası ile ilgili çalışmalarımız mevcuttur.

Yayım tarihi: 22 Mar 2017