Periscope’dan Video Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır? Müstehcen Videolar Nasıl Kaldırılır?

  1. Topo Hukuk
  2. Bilişim Hukuku
  3. Periscope’dan Video Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır? Müstehcen Videolar Nasıl Kaldırılır?
Periscope'dan Video Kaldırma

Periscope’dan video kaldırma, günümüzde internet kullanıcıları tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayan aplikasyonlardan birisi olarak karşımıza çıkmakta olup Periscope’dan video kaldırma da tartışılan konular arasında yer almaktadır. Periscope, kişilerin canlı olarak yayın yapmasını sağladığından dolayı yapılan yayınların kontrol edilme ve denetlenme zorluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu durum neticesinde kullanıcılar, günlük hayatlarından görüntüler paylaştıkları gibi müstehcen videoların paylaşılması da mümkün olmaktadır.

Hukukumuza göre müstehcen yayınların yapılması denetlenmekte olan 5651 sayılı Kanun’a göre ve TCK’da yer alan müstehcenlik suçuna göre kişiler hakkında işlem yapılmaktadır. Fakat Periscope anlık yayın yapılmasına aracılık ettiği için kişilerin paylaşımlarını denetlemek ve gerekirse bunlara erişimi engellemek mümkün olmamaktadır.

Periscope’da canlı yayın yapmış olan kimsenin videosu 24 saatliğine kaydolmakta, bu sürenin sonundaysa kendiliğinden silinmektedir. Bunun dışında müstehcen içerikli bir paylaşımın yapıldığını gören kimse uygulamada yer alan “report” kısmına basarak yapılan yayını rapor edebilirler. Fakat bu kısma basılsa bile yayın hemen kesilmemekte, devam etmekte olduğundan dolayı bu butonun tam olarak ne işe yaradığına ya da nasıl işlediğine dair kesin bir yorum getirmek mümkün değildir.

Periscope’dan video kaldırma, videonun yayınlanmasından sonra 24 saat içinde otomatik olarak gerçekleşebileceği gibi videoyu yükleyen kişi tarafından da gerçekleştirilebilir. Pericope, kişilere serbestçe canlı yayın yapma olanağı sağlamasından dolayı toplumun genel ahlakına zarar verici nitelikte ya da suç teşkil eden yayınların yapılmasını da mümkün kılmaktadır. Yayınlarla ilgili olarak ihlal bildiriminde bulunma imkanı olmasına rağmen dönüşler hızlı gerçekleşmemektedir. Periscope yakın zamanda bu doğrultuda daha hızlı çözümler alınması sağlayacak yenilikler için çalıştığını belirtmiştir. Bu özelliğinden dolayı esasında Periscope’un güvenilir bir uygulama olduğunu söylememiz pek doğru olmayacaktır.

Periscope Nedir?

Periscope’dan video kaldırma konusunda ele almamız gereken konulardan birisi de tabiki Periscope’un ne olduğudur. Şüphesiz ki Periscope, günümüzde en çok ilgi gören ve merak edilen uygulamalar arasında yer almaktadır. Dünya üzerinde en çok kullanılmakta olan sosyal medya sitelerinden birisi konumunda olan Twitter, daha önce açıkladığı ve bünyesine katacağını belirttiği Periscope’u 2015 yılında kullanıcılara sunmuştur.Twitter,  böylece 2015 yılında yeni bir özelliğini devreye sokarak sosyal medyaya da yeni bir soluk getirmiştir Periscope, Twitter’ın internet üzerinden canlı yayın yapmasını sağlamakta olan bir sosyal platformdur.

Periscope’a Twitter hesabı ile giriş yapıldıktan sonra profil bilgileri sisteme otomatik olarak kaydedilecek olup Twitter’da takip edilen kimselerin Periscope hesabı olması durumunda onları takip etme fırsatı tanımaktadır. Uygulamayı kullanmakta olan binlerce kullanıcı takip edilebileceği gibi bu kişiler canlı yayına geçtikleri takdirde bir bildirim ile uyarılmak söz konusu olacaktır. Twitter’ın hemen hemen yeni satın almış olduğu bu uygulama pek çok kişiyi bağlamış durumda. Bu uygulamayı kullananlar 15 dakikalığına ünlü olabildiği gibi canlı yayın muhabiri ya da oyuncu da. Uygulamanın kullanıcı sayısı daha şimdiden bir milyonu aşmış durumdadır.

Periscope’dan video kaldırma sisteminin hızlı işlemiyor olması ve gerekli tedbirlerin henüz alınmamış olması bu uygulamayı kişiler açısından daha cazip kılmaktadır. Kişiler gerek bir konserden gerekse bir maçtan canlı yayın yapabildiği gibi cinsel içerikli yayınlar da yapabilmektedir. Yakın zamanda çıkan bir haberde canlı yayında bayılttığı kadına tecavüz eden bir adamın yakalandığı görülmüştür. Periscope kullanarak baygın olan kadına tecavüz eden adam, yapılan raporlamalar ve ihbarlar sonucunda yakalanmıştır. İşte Periscope’un bu şekilde kötü niyetli kimseler tarafından amacının çok dışına çıkılarak kullanılması bu uygulamanın ne kadar yararlı olduğuna dair insanların akıllarında soru işareti bırakmaktadır.

Periscope Nasıl Kullanılır?

Periscope’dan video kaldırma başlığı altında ele almamız gereken bir diğer konu da bu uygulamanın nasıl kullanılacağıdır. Öncelikli olarak uygulamanın kullanılabilmesi için IOS işletim sistemine sahip bir cep telefonu olmalıdır. AppStore’dan indirme işlemi gerçekleştikten sonra Twitter kullanıcı bilgileriyle giriş yapılmalıdır. Kullanıcı bilgileri ile giriş yapılmasının ardından ister Twitter takipçilerinden bu uygulamayı kullananlar takip edilir isterse başka kullanıcılar takibe alınır. Kaç kişinin takip edileceğine dair herhangi bir sınırlama yoktur.

Canlı yayının bitmesinin ardından bu yayının izlenebilmesi için yalnızca 24 saat vardır. Süre sonundan söz konusu yayın kendini imha edecektir. İstenildiği takdirde video film şeridine kaydedilir ve sonradan tekrar izlenebilir. Bunu ancak canlı yayını çeken kişi yapabilir. Twitter takipçilerine güvenilmiyorsa ve yayın hakkı ihlali yapılıyorsa canlı yayının gizli olarak yapılması da mümkündür. uygulamada, canlı yayının beğenilmesi halinde kalpler atarak beğenin karşı tarafa belli edilmesi olanağı vardır. Yayın esnasında yorum yapılabiliyor olması da bu uygulamanın özellikleri arasındandır. Şu an için Periscope’da sansür uygulaması olmadığı için Periscope’dan video kaldırma işlemi ancak uygulama üzerinden yapılacak olan şikayet ile mümkündür.

Periscope’da Yapılan Müstehcen Yayınların Youtube’a Konulması Suç Mudur?

Periscope’dan video kaldırma işlemi için henüz yeterli oranda önlem alınmamış olsa da internet siteleri açısından bu konuda gerekli hukuki uygulamaların var olduğunu söylememiz mümkündür. Periscope üzerinden gerçekleşen canlı yayınların denetlenmesi ve kontrol edilmesi pek mümkün olmamakla beraber Youtube açısından böyle bir durum söz konusu değildir. Youtube’a konulan videolar silinmediği takdirde orada kaldığı için müstehcen yayınların gözden kaçması da mümkün olmamaktadır. Aynı zamanda Youtube gibi internet siteleri açısından gerekli hukuki düzenlemeler ve yaptırımlar da var olduğundan dolayı şunu söyleyebiliriz ki Periscope’da yapılmış olan müstehcen yayının Youtube’a konulması hukuka aykırı bir durum teşkil edecektir. Hukuk büroları ile bu işi çözebilirsiniz.

Türk Ceza Kanunu çerçevesinde müstehcenlik, bir suç olarak düzenlenmiş olduğundan elbette ki bu suçu işleyen fail hakkında cezaya hükmolunacaktır. Dolayısıyla müstehcen bir yayının Youtube’a konulması TCK m.226 bakımından müstehcenlik suçunu oluşturduğu takdirde söz konusu yayını koyan fail ya da faillerin cezalandırılması yoluna başvurulacaktır. Müstehcenlik suçunun işlenmesi halinde fail hakkında ilgili maddenin birinci fıkrasına göre 6 aydan 2 yıla, ikinci fıkrasına göre ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır.

Periscope’dan Video Kaldırma İşlemi 

Periscope’dan video kaldırma başlığı altında değinmemiz gereken son konu da müstehcen yayınların Youtube gibi sitelerden nasıl kaldırılacağıdır. Şunu söylemeliyiz ki TCK m.226’ya göre müstehcenlik suç sayılmaktadır ve 5651 sayılı Kanun’un 8.maddesine göre internet ortamında yapılmakta olan yayınların belirtilmiş suçlardan biri olması halinde erişimin engellenmesi kararı verilmektedir. İşte müstehcenlik suçu da belirtilen suçlar arasındadır.

Dolayısıyla internetten video kaldırma işlemi için bir bilişim avukatlarından yardım alınarak gerekli hukuki yolların izlenmesiyle söz konusu video mahkeme kararıyla engellenebilecektir. Çoğu zaman kaldırılması için Google’a talepte bulunmak boşa olmaktadır. Çünkü Google bunları düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirmektedir.

5651 sayılı Kanun Çerçevesinde kişilik haklarının ihlal edildiğini düşünen kimse zaman kaybetmeden bir bilişim avukatından da yardım alarak önce içerik sağlayıcısına; buna ulaşılamadığı takdirde yer sağlayıcısına ulaşarak söz konusu içeriğin kaldırılmasını talep edebilir. Aynı zamanda internette dolaşırken müstehcen bir görüntüye rastlanması halinde Telekomunikasyon İletişim Başkanlığı’na gerek telefon yoluyla gerekse internet üzerinden ulaşılarak da müstehcen görüntünün varlığından haberdar edilmeleri sağlanabilir. Bu durumda talep üzerine TİB, gerekli görürse erişimin engellenmesini sağlayacaktır.

Periscope’dan video kaldırma için pek bir yol bulunmasa da internet siteleri açısından aynı durum söz konusu değildir. Periscope’dan video kaldırma işlemi için, özellikle müstehcen videolar için, daha etkili neler yapılabileceğini ilerleyen günlerde görmemiz mümkün olacaktır.

Yayım tarihi: 9 Şub 2017