senet nasil doldurulur

Senet Nedir?

Senet nedir, senet nasıl doldurulur? senet; borçlunun tek taraflı olarak imzalayıp alacaklıya verdiği, belli bir mali yükümlülük altına girdiğini kabul ettiğini gösteren yasal belgedir. Senet bir kıymetli evrak niteliğinde olup üzerinde borcun miktarı ve bu borcun ödeneceği tarih yazar. İki tarafın imzasıyla kurulmuş bir sözleşme değil de tek tarafın imzasından oluşan bir kabul beyanı olduğu için alınıp satılabilir.

Senet Nasıl Doldurulur?

Senet nasıl doldurulur? Senedin üzerinde doldurulması gereken 7 unsur vardır:

 1. Ödeme günü. Ödeme günü, diğer bir ismiyle vade, borcun son ödeneceği günü ifade eder. Ödeme günü kısmının boş olması durumunda borç, senedin ibraz edildiği tarihte ödenmek zorundadır. Ödeme günü el yazısıyla yazılmalıdır.
 2. Tutar. Borçlunun senede karşılık olarak ödemeyi kabul ettiği tutardır. Tutar el yazısıyla yazılmalıdır.
 3. Hamil. Hamil; senedin kime ödeme yapmak için düzenlendiğini, senedin alacaklısını gösteren kısımdır. Buraya Ahmet Yılmaz, Merve Taşkın gibi isimler yazılabileceği gibi söz konusu senet hamiline de düzenlenebilir. Hamiline senetlerde senet kimin elindeyse ödeme de o kişiye karşı yapılır.
 4. Malen/nakden. Senedin bir mal karşılığında mı (malen) yoksa bir hizmet karşılığında mı (nakden) düzenlendiğini gösteren kısımdır. Diğer bir ifadeyle senedin düzenlenme sebebi burada yazar. Bu kısmın doldurulması zorunlu değildir ancak doldurulduğunda taraflara ispat kolaylığı sağlar.
 5. Borçlu. Direkt olarak ad soyad şeklinde yazılması gerekir.
 6. Düzenleme yeri ve tarihi. Düzenleme yeri ve tarihi doldurulması zorunlu alanlardır. Senedin üzerinde adres yazmıyorsa düzenleme yeri olarak borçlunun adresi temel alınır. Eğer borçlunun adresi de kayıtlı değilse o vakit senet geçersiz hale gelir.
 7. İmza. İmza da doldurulması zorunlu alanlardandır. Borçlunun imzası yeterlidir, alacaklının imzasının atılmasına gerek yoktur. Eğer borçlu kısmında bir şirket varsa ve şirket adına iki imza atılırsa, şirket yöneticisinin de şahsi sorumluluğu doğar.

Senet Ödeme Günü ve Senet Tutarı Nasıl Doldurulur?

Senet tutuları nasıl doldurulur? Senet ödeme günü, diğer bir ismiyle vade, borcun son ödeme tarihini belirtir. Yazılmadığı takdirde ödeme günü, senedin ibraz edildiği gündür. Senet ödeme gününün el yazısıyla ve ay kısmı harf olmak üzere gün ve yılın sayıyla yazılması gerekir. 1 Ocak 2001 gibi.

Senet tutarı ise borçlunun senede karşılık olarak ödemeyi kabul ettiği tutardır. Bu kısmın da el yazısı ile ancak sayıyla değil harflerle ve bitişik olarak yazılması gerekir. Birmilyon TL gibi.

Senedin Zorunlu Unsurları Nelerdir?

Senedin zorunlu unsurları, onun olmazsa olmaz unsurlarıdır. Zorunlu unsurlardan birinin eksikliği halinde senet, senet olma özelliğini kaybedecektir. Senedin zorunlu unsurları şunlardır:

 1. “Bono” ya da “emre muharrer senet” ibaresi. Bunların senedin sadece altında veya üstünde olması yeterli olmaz, mutlaka metnin içinde de geçmesi gerekir.
 2. Kayıtsız şartsız belli bir bedel ödeme vaadi. Senet karşılığında ödenecek tutar Türk lirası cinsinden olabileceği gibi yabancı para cinsinden de olabilir. Hangisi olacağı belirtilmemişse ödeme yerindeki para cinsi esas alınır. Ayrıca bedelin el yazısıyla ve bitişik harflerle yazılması gerekir, Birmilyon TL gibi. Hem sayıyla hem yazıyla yazılmış bir bedel varsa ve bunlar birbirlerinden farklıysa elle yazılmış olan esas alınır.
 3. Lehtar.
 4. İmza. İmzadan kasıt borç altına girenin imzasıdır. Bu imzanın mutlaka el ile atılması gerekir, mühür veya parmak izi imza yerine geçmeyecektir.
 5. Düzenleme tarihi.

Vade ve ödeme yeri senedin zorunlu unsurlarından değildir. Ödeme günü belirtilmemişse borç, senedin ibraz edildiği tarihte ödenir. Aynı şekilde ödeme yeri yazılmamışsa borçlunun adresi ödeme yeri kabul edilir. Ancak borçlunun adresi de belli değilse senet geçersiz hale gelir.

Senedin Zorunlu Unsurlarının Bulunmaması veya Yanlış Doldurulmasının Sonucu Ne Olur?

Senedin zorunlu unsurları onun olmazsa olmaz unsurlarıdır. Bu unsurlardan birinin veya birkaçının bulunmaması durumunda senet geçersiz olacaktır. Senedin yanlış doldurulması durumundaysa uzman bir avukatla görüşmeniz gerekmektedir. Topo Hukuk Bürosu uzman avukatlarımız senet hazırlama hususunda hizmet vermektedirler.

Senet ve Çek Aynı Şekilde mi Doldurulur?

Yukarıda bahsettiğimiz senet nasıl düzenlenir ve doldurulur konusu çek içinde geçerli midir? çek nasıl düzenlenir ve çek nasıl doldurulur konusuna gelecek olursak, çek senet ile genel olarak aynı şekilde doldurulsa da aralarında bazı farklar da vardır. Peki, çek nasıl düzenlenir, senet nasıl düzenlenir?

 1. Senet metninde “bono” veya “emre yazılı senet” ibaresi geçmek zorundayken çek metninde “çek” ibaresi geçmek zorundadır.
 2. Her ikisinde de kayıtsız şartsız belli bir bedel ödeme vaadi vardır.
 3. Senede vade yazılırken çeke vade yazılmaz.
 4. Her ikisine de ödeme yeri yazılır.
 5. Senette lehtar, çekte banka unvanı yazar.
 6. Her ikisinde de düzenleme yeri ve tarihi vardır.
 7. Her ikisinde de düzenleyenin imzası bulunur.

Senet Örneği

Senet örneği hazırlamak ancak alanında yetkin bir avukatla birlikte gerçekleştirildiğinde güvenilir sonuçlar doğurur. Bireylerin kendi aralarında yaptıkları senetler kimi zaman gerekli şekil şartlarına uymadığı için geçersiz sayılabilmektedir. Mali kayıplara uğramamak ve sürecin yönetilmesini kolaylaştırmak için icra hukuku alanında uzman bir avukatla görüşülmesi gerekir. Topo Hukuk Bürosu icra avukatları senet örneği hazırlama sürecinde profesyonel hizmet vermektedirler.

Yayım tarihi: 26 Kas 2018