(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Şirket Esas Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

Her şirketin belirli sermayesi, hak sahipleri, kuralları, işleyişi, politikası, faaliyet gösterdiği sektörleri gibi özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerin hem şirket çalışanları hem de diğer çevre faktörleri tarafından kabul görebilmesi için sözleşmeyle sabit olması gerekmektedir. Esas sözleşme olarak adlandırılan sözleşmeler şirkete bütün yönleriyle resmiyet kazandırmaktadırlar. Peki, şirket esas sözleşmesi nasıl hazırlanır ve nelere dikkat etmek gerekir?

 

Bir şirketin kurulması için gereken tüm unsurların sözleşme içerisinde bir şekilde belirtilmesinin yanında sermayedarların hakları ve sorumluluklarının da belirlenmesi gerekmektedir. Buna göre her şirketin kanunlar tarafından ortaya konulan asgari bir sermaye tutarı bulunmaktadır. Sözleşme içerisinde kuruluş sermayesine, kimlerin ne oranda pay sahibi olduğuna yer verilmesi gerekecektir. Bunun dışında resmi makamlardan gereken onay ve izinlerin alınması gerekmektedir. Çünkü her şirketin belirli bir amacı ve faaliyet göstereceği alan olmalıdır. Sınırlar önceden belirlenmeli ve bunlar resmi olarak onaylatılmalıdır. Bu bağlamda şirketin resmiyetini sağlayan kamu tescil kurumları hakkında gerekli bilgilendirmelerin de sözleşme içerisinde yer alması gerekmektedir. Ayrıca anlaşmazlık veya değişiklik durumlarında nasıl bir yol haritası izleneceği, yetkili mahkemeler gibi olası unsurların da belirlenmesi zorunludur.

 

Sözleşmelerde şirketin sermayesiyle birlikte demirbaş unsurları da belirtilmelidir. Her şirket belirli bir ticaret unvanına ve merkeze sahip olmalıdır. Elbette bu bilgiler de sözleşmede yer almalıdır. Yönetim kadroları, kar dağıtımları ve imza yetkisi olan kişiler gibi bilgiler de esas sözleşmenin unsurlarındandır. Şirket esas sözleşmesi nasıl hazırlanır? sorusuna karşılık en önemli nokta tüm bunların bir uzman bir avukat desteğiyle gerçekleştirilmesi gerekliliğidir. Sözleşmelerin eksiksiz olması gelecekte yaşanabilecek şirket içi veya dışından gelecek sorunların önüne geçilmesi açısından önem arz etmektedir. Şirketin işleyişi ile ilgili her noktanın belirlenmesi, sınırların çizilmesi ve net bir çerçeve oluşturulması gerekmektedir. Bilirkişiden yardım alınması ile söz konusu çerçevenin en doğru şekilde belirlenmesi mümkün olacaktır.

 

Sözleşmede bu tip unsurlara yer verilmesi aynı zamanda şirketin kurulmasına ortak olan kişilerin de taahhütlerini yerine getirmesi yönünde bir baskı unsuru olacaktır. Sermaye ödemeleri, kar taahhütleri gibi bilgilerin sözleşmede yer almaması bir anlamda kişilerin önünü görememesi ve şirketin sağlıklı bir yapıya ulaşamaması anlamına gelecektir. Şirketin ve sermayedarların güvenliği ve rahatlığı açısından da esas sözleşmenin hazırlanma şekli çok önemlidir.

 

Şirket Ana Sözleşmesi Değişikliği

Şirketlerin esas sözleşmelerini belirli şartlar altında değiştirebilmeleri imkanı bulunmaktadır. Ancak bu bütün sözleşmenin baştan hazırlanması ve bir anlamda yeni bir şirket kurulması anlamına gelmemektedir. Şirketler kurulduktan sonra ilerleyen zamanlarda esas sözleşmede bazı hükümlerin gereksizliğine, değişmesi gerektiğine, şirketin devamlılığını tehdit ettiğine karar vererek değiştirme ihtiyacı hissedebilmektedirler. Değişiklik yapılacağına dair bildiri metni yönetim bünyesinde kurul üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilmelidir. Esas sözleşme hazırlanırken olduğu gibi değiştirilme esnasında da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin alınması şartı getirilmiştir. Bu izin alınmadan herhangi bir değişikliğin karara bağlanması veya gerçekleştirilmesi söz konusu değildir.

Değişikliklere belirli sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre şirket kurulumunda zorunlu olarak konulan hiçbir madde ve bilgide değişikliğe gidilemeyecektir. Aynı şekilde sözleşmeyle ilgisi bulunan kişi veya kişilerin de hakları tamamen koruma altına alınarak bu tarz değişikliklere gidilmesi de önlenmiştir. Değişiklik durumunda şirket esas sözleşmesi nasıl hazırlanır? konusunda genelde şirketin sermaye yapısında değişikliğe gidildiği görülmektedir. Yönetim kurulu tarafından sermayenin çeşitli sebeplerden arttırılarak şirketin güçlendirilmesine veya azaltılarak küçültülmesine karar verilebilir. Verilen kararların resmi olarak tescil ettirilmesi ve değişikliğin kamuoyuna duyurulması gerekliliği bulunmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır ?

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply