Soyadı Değiştirme Davası Nasıl Açılır? Şartları Nelerdir? Süreç Nasıl İşler?

  1. Topo Hukuk
  2. Boşanma ve Aile Hukuku
  3. Soyadı Değiştirme Davası Nasıl Açılır? Şartları Nelerdir? Süreç Nasıl İşler?
soyadi degistirme duzeltme davasi

Soyadı değiştirme davası ve soyadı düzeltme davası nasıl açılır? Soyisim değiştirme işlemlerinde aranan şartlar nelerdir? Soyadı değiştirme dilekçesi ve masraflarını sizler için bu yazımızda derledik;

Soyadı Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

Soyadı değiştirme davası nasıl açılır? sorusu elbette ki soyadlarını değiştirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak edilen bir sorudur. Soyadı kişilerin hayatı boyunca kullandığı önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Soyadı değiştirme davası ise soyadlarını değiştirmek isteyen kişilerin haklı bir sebebe dayanarak kullanmakta oldukları soyadını değiştirmek için açtıkları davaya denir. Kullanılan soyadı; Soyadı Kanunu’na aykırı, ahlaka ve edebe uymayan, gülünç bir soyadı ise veya soyadında imla hataları var ise soyadı değiştirme davası açılabilir.

Soyadı değiştirilmesi usulü, 2017 yılında çıkarılan Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında değişikliğe uğramıştır. Bu kanuna göre soyadlarında yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti ile anlam değişikliği ortaya çıkan kişiler 2019 yılı sonuna kadar mahkemeye başvurmadan soyadı değiştirme işlemini gerçekleştirebilirler. İl ve ilçe idare kurulları soyadlarında yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti ile anlam değişikliği ortaya çıkan kişilerin soyadını değiştirmede yetkili merciilerdir.

Soyismi değiştirmek için mahkemeye başvuruda bulunmak gerekmektedir.. İl ve ilçe idareleri soyadını tamamen değiştirmekle yetkili değillerdir. Örneğin soyadı Yılmaz olan birine il ve ilçe idareleri Şimşek şeklinde yeni bir soyadı veremez. Bunun için kişi kendisi veya avukatı aracılığıyla soyadı değişikliği davası açmalıdır. Bunlara 2017 yılında yapılan kanun değişikliğiyle, iki yıl boyunca (2019 yılı sonuna kadar) imla hataları vs. sebeplerle yanlış yazılmış soyadlarını değiştirme yetkisi verilmiştir. Örneğin Taşçi soyadı il ve ilçe idarelerine başvurularak Taşçı şeklinde değiştirilebilir.

Soyadı Değiştirme Şartları

Soyadı değiştirme şartları nelerdir? sorusu ile mevzuatımızda soyadı değiştirmek için belirtilen şartlara değineceğiz. Soyadı değişikliği davası kapsamında hakim; öne sürülen bir sebebin varlığına ve haklı bir sebep olup olmadığına göre  karar verecektir. Haklı sebep kavramı geniş yorumlanan bir kavramdır. Kişinin hayatı boyunca taşıdığı soyadıyla ilgili objektif ve sübjektif değerlendirmeler yapılarak bu sebebin kişi üzerinde olumsuz bir etki yaratıp yaratmadığına bakılır. Soyadı değiştirme şartları içerisinde haklı sebep sayılabilecek durumlara örnek olarak şunlar verilebilir;

1-) Gülünç ve dalga konusu olabilecek anlamlar içeren

2-) Edebe ve ahlaka aykırı olan

3-) Yaşanılan bölgede kişiyi olumsuz etkileyecek anlamları olan

4-) Telaffuz edilmesi ve yazılması zor olan

5-) Din veya uyruk değişikliği sebebiyle kullanılmak istenmeyen

6-) Yabancı olduğu izlenimi yaratan

7-) Kötü üne sahip bir aileye mensup izlenimi veren soyadına sahip kişiler değişiklik talebinde bulunabilirler.

Soyadı değişikliği davasında önemli hususlardan bir tanesi; kişinin öne sürdüğü değişiklik gerekçesinin hakim önünde ispatlanmasıdır. Hukuken geçerli her türlü delil ve tanıkla gerekçenin varlığı ve haklılığı ispatlanabilir.

Soyadı Değiştirme Davası Kimler Tarafından Açılabilir?

Soyadı belirleme hakkı, kanunumuzda kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar arasında sayılmıştır. Bunun bir sonucu olarak soyadı değişikliği davası, tam ehliyetliler ve sınırlı ehliyetliler tarafından bizzat veya avukatları aracılığı ile açılabilir. Sınırlı ehliyetsizler ise, soyadı değişikliği davasını veli ya da vasilerinin onayı olmak şartıyla kendileri veya avukatları aracılığı ile soyadı değişikliği davası açabilirler. Tam ehliyetsizlerin bu davayı bizzat veya avukat aracılığı ile açamayacakları kabul edilir. Genel kural bu olmakla birlikte önemli bir sebebin varlığında yasal temsilci tam ehliyetsiz adına dava açabilir.

Evlendikten Sonra Kızlık Soyadımı Nasıl Ekletebilirim?

Evlendikten sonra kızlık soyadının kullanılması için takip edilen hukuki süreci birlikte değerlendireceğiz. Evlenmeden sonra kızlık soyadının eklenmesi süreci mevzuatta 2015 yılında değişikliğe uğramıştır. Yapılan değişiklikle evlenen kadınlar kızlık soyadlarını kullanmak için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmadan bu haklarını kullanabileceklerdir. Evlendikten sonra kızlık soyadının kullanılabilmesi için bağlı bulunan nüfus müdürlüğünün ilgili birimine verilecek bir dilekçe yeterlidir. Bu işlem hem sadece kızlık soyadını kullanmak isteyenler için hem de evlendikten sonra alınan soyadı ile beraber kızlık soyadını kullanmak isteyenler için izlenecek prosedürdür.

Soyadı Değiştirme ve Soyadı Düzeltme Davası Aynı Şey Midir?

Soyadı değiştirme ve soyadı düzeltme davası işlemleri birbirinden farklı işlemlerdir. Soyadı düzeltme, mevcut bir harf hatasının düzeltilmesidir ve bu işlem için nüfus kaydında bir hata olduğunun ispatlanması yeterlidir. Soyisim değiştirmede ise kişinin kullandığı soyadı yeni bir soyisim ile değiştirilir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi; haklı sebebin varlığı, soyisim değiştirmede önem arz eden bir husustur.

Soyadı Değiştirme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Soyadı değiştirme davasında görevli ve yetkili mahkeme kişinin yerleşim yerinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Soyadı değiştirme dilekçesi de Asliye Hukuk Mahkemesi’ne hitaben yazılır. Soyadı değiştirme dilekçesinde kişisel bilgilerin yanı sıra soyadı değiştirme sebebinin de gerekçeli olarak yazılması ve anlatılması gerekir. Soyadı değiştirme dilekçesinde bulunması gereken bir diğer önemli husus eğer tanık deliline dayanılıyorsa tanıkların isim soyisim ve adresleridir.

Soyisim Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?

Soyisim değiştirme davası uzman bir avukat ile yürütüldüğünde genellikle tek celsede sonuçlanmaktadır. Soyisim değiştirme davası mahkemelerin yoğunuluğuna bağlı olarak genellikle 2-6 ay arasında sürmektedir. Soyadının değiştirilmesi davası her zaman açılabilmektedir. Herhangi bir süreye tabi değildir.

Dava sonuçlandıktan sonra mahkeme, değiştirme kararını ilgili nüfus müdürlüğüne tebliğ eder ve soyisim değiştirme işlemi gerçekleşir. Bu aşamadan sonra nüfus müdürlüğü, soyismi değiştirme kararı doğrultusunda varsa kişinin eşi ve ergin olmayan çocuklarının da soyadını değiştirecektir.

Soyadı Değiştirme Davasında Avukat Aracılığıyla Yapabileceğiniz İşlemler

Soyadı değişikliği davası, isim değiştirme davasından daha sıkı şartlara bağlanmıştır. Etki alanı daha geniş olan bu dava için uygulanan prosedürler bir avukatla çalışmayı gerektirir niteliktedir. Soyisim değiştirme davalarında en sık karşılaşılan hata dava dilekçesinin yanlış mahkemeye yazılması veya sebep hakkında bildirilen hatalı delillerdir. Bu tür hatalar ise davanın sonuçlanmasını ileri tarihlere sarkmasına sebep olmaktadır. Dava seyrinin yolunda ilerlemesi ve hızlıca sonuçlanması için Topo Hukuk Bürosu soyismi değiştirme dilekçesi ve soyadı düzeltme davalarında uzman destek sağlamaktadır. İsim değiştirme davası ve soyisim değiştirme davası işlemlerinin detayları için Topo hukuk bürosu iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Yayım tarihi: 30 Eyl 2018