Spor Hukuku Avukatı Nedir? Görevleri Nelerdir? Hangi Davalara Bakar?

 1. Topo Hukuk
 2. Avukat
 3. Spor Hukuku Avukatı Nedir? Görevleri Nelerdir? Hangi Davalara Bakar?
Spor Hukuku Avukatı Nedir Görevleri Nelerdir Hangi Davalara Bakar

Günümüzde tüm dünya ülkeleri spora oldukça büyük bir önem atfetmekte ve uluslararası spor organizasyonlarında yer almak adına çalışmalar yürütmektedir. Sporun hem sosyal hem ekonomik anlamda bu denli önemli olması bu disiplinin tüm gelişmiş ülkeler tarafından ayrı bir hukuk dalı olarak ele alınmasını ve spor hukuku avukatı kavramının gelişmesini sağlamıştır. Esasen spor hukukunun dünya genelinde büyük bir geçmişe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ülkemizde henüz çok yeni bir dal olan spor hukuku son yıllarda yükselişe geçmiş bulunmaktadır. Spor hukuku alanı oldukça yeni sayılabilecek bir alan olması sebebiyle de donanımlı hukukçulara ihtiyaç duymaktadır. Spor hukuku nedir sorusunu yanıtlamadan önce spor hukuku avukatını biraz açıklamak gerekmektedir. 

Aslında avukatlık mesleği kendi içerisinde spor hukuku avukatı, ceza avukatı veya aile hukuku avukatı gibi keskin ayrımlara tabi tutulmamaktadır. Avukatlık mesleği hukukun her alanını kapsar niteliktedir. Fakat genel olarak avukatlar daha bilgili ve tecrübeli oldukları alanlarda kendilerini bu tür özel adlandırmalarla tanımlamaktadır. Bu nedenle spor hukuku hakkında gerekli bilgi ve tecrübeye sahip, bu alanda faaliyetler yürüten ve aktif olarak rol oynayan avukatlar spor hukuku avukatı olarak adlandırılırlar. Spor hukukunun kendine has bir yapısının olması da bu alanda çalışmalar yürütecek kişilerin bir eğitim sürecinden geçmesini gerektirmektedir. Bu nedenledir ki spor hukuku gerçekten önemli bir alandır. Spor hukuku avukatlarının sayısının diğer alanlarda hizmet veren avukatlara oranla nispeten daha az olduğunu da söyleyebiliriz. 

Spor Hukuku Nedir?

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz spor hukuku nedir? Spor hukukunu kısaca tanımlamak gerekirse, spor hukukunun sportif faaliyetlerle ve sportif örgütlerle ilgili hukuk kurallarını sistematik bir biçimde düzenleyen hukuk dalı olduğunu söyleyebiliriz. Spor hukuku; spor kuruluşlarının yapısı, faaliyetleri ve aralarındaki ilişkileri, sporcuların hak ve yükümlülükleri, sportif faaliyetlerde yer alan yöneticilerin davranış ve yükümlülükleri gibi pek çok konuda belli başlı düzenlemeler yapmaktadır. Spor hukuku mevzuatının temel amacı her bir oyunun katılımcılar ve oyuncular açısından eşit, adil ve kurallı olmasını sağlamaktır. Elbette spor hukuku kurallarının uygulanmaması halinde ilgili kişilere hukuki ve cezai yaptırımlar da spor hukuku mevzuatında açıkça yer almaktadır. 

Spor hukuku dinamik bir yapıya sahip olması sebebiyle birtakım yeni düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden de spor hukukunun güncel olarak takibinin yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda spor hukuku yapısı gereği birçok hukuk dalı ile yakından ilgilidir. Daha detaylı açıklamak gerekirse örneğin; sporla ilgili bazı düzenlemelerin anayasalarda yer alması nedeniyle spor hukuku ile anayasa hukukunun birbirleri ile yakından ilgili olduğu söylenebilir. En önemli örneklerden biri ise ceza hukuku alanında karşımıza çıkmaktadır. Sportif yaşamda yer alan kişilerin eylemlerinin ceza hukuku kapsamında yaptırım gerektiren eylemler olması halinde ceza hukuku ile spor hukuku arasındaki güçlü ilişki kendini göstermektedir. Fakat spor hukukunun belki de en önemli noktası milletlerarası özellik göstermesidir. Bazı spor kurallarının milli düzeyde kalmasının yanı sıra uluslararası spor faaliyetlerinde milletlerarası hukukun uygulanması dikkat çekmektedir. Sporda hak ihlallerinin ve uyuşmazlıkların yaşanması da spor tahkimini meydana getirmektedir. Öte yandan bir futbolcu ile yapılan sözleşmenin de iş sözleşmesi olduğu düşünüldüğünde spor hukukunun iş hukuku ile de bağlantılı olduğu söylenilebilir. Özetle spor hukuku pek çok hukuk dalı ile bağlantılı olması nedeniyle günümüzde fazlasıyla önemli bir hukuk dalı olma özelliğini kazanmıştır.

Milletlerarası Spor Tahkim Mahkemesi Nedir?

Milletlerarası Spor Tahkim Mahkemesi, bilinen adıyla CAS (Court Of Arbitration For Sport) 1984 yılında spor hukukunun en üst yargılama organı olarak kurulmuştur. Sporun evrenselleşmesiyle birlikte milletlerarası alanda spor hukuku uyuşmazlıklarının sayısı çok önemli düzeyde artış göstermiştir. Bu sebeple spor hukukundan doğan uyuşmazlıkların spor hukukunun ruhuna ve amacına uygun olarak bağımsız bir tahkim mahkemesi tarafından çözümlenmesi ihtiyacı doğmuştur. İşte bu ihtiyaç Milletlerarası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) kurulması ile giderilmiştir. CAS, milletlerarası spora hizmet veren ve spor hukukuna ilişkin her türlü uyuşmazlığı mümkün olan en kısa süre içerisinde çözmeye yetkili, kararları bağlayıcı ve bağımsız bir yargı kurumudur. Bu sayede spor hukuku uyuşmazlıkları tahkim yolu ile uzman kişiler tarafından oldukça hızlı bir şekilde çözümlenebilmektedir.

Spor Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Spor hukuku avukatı spor hukukuna ilişkin pek çok farklı konuda faaliyet göstermektedir. Bu çalışmalara örnek vermemiz gerekirse:

 • Sporcu sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi ve yorumlanması,
 • Menajerlik sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi ve denetlenmesi,
 • Spor kulüplerinin ve sporcuların sponsorluk anlaşmalarının hazırlanması, düzenlenmesi ve denetlenmesi,
 • Spor kulüplerinin ticari varlıkları üzerinden kurulan tüzel kişiliklerin halka arzı,
 • Yabancı oyuncular için çalışma ve ikamet izinleri ve vatandaşlık başvuruları,
 • Spor faaliyetlerinin yayın haklarının devri,
 • Sporcuların kulüplerden olan hak ve alacaklarının tahsili için dava açılması ve hukuki sürecin takibi,
 • Kulüplere spor hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Sporcuların lisans alma ve transfer süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, 
 • Spor kulüpleri ve oyuncuların isim hakları, telif içeren ürünlerin satışı, forma reklamları, ürün sponsorlukları, reklam ve pazarlamaya yönelik sözleşmelerin tanzimi,
 • Profesyonel sporcuların medyada kişilik haklarının korunması için koruyucu avukatlık sağlanması,
 • Sporcuların ve kulüplerin vergi cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için hukuki destek sağlanması, 
 • İdari ve adli yargı makamları ve Milletlerarası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde temsil ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, 
 • Uluslararası turnuvalar için organizasyon sürecinde hukuki destek sağlanması,
 • Hak mahrumiyetleri kararlarına karşı hukuki sürecin yürütülmesi.

Hangi Durumlarda Spor Hukuku Avukatına İhtiyaç Duyarsınız?

Spor hukuku avukatına ihtiyaç duyan kişiler genellik sportif faaliyetlerle yakından ilgisi bulunan kimselerdir. Bu kişiler sporcular olabileceği gibi spor kulüpleri de olabilir. Genellikle sıkça rastlanılan, sporcuların spor kulüpleri ile akdetmiş oldukları sözleşmeler çerçevesinde çıkan uyuşmazlıklardır. Spor hukukuna ilişkin her türlü konuda spor hukuku avukatlarından destek almak gerekmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi spor hukuku yapısı gereği kendine özgü birtakım düzenlemeler ve kurallar içerdiği için kişilerin spor hukuku avukatına danışmaları tavsiye edilmektedir.

Spor Hukuku Avukatı Ücretleri

Spor hukuku avukatı ücretleri konusunda herhangi bir özel düzenleme bulunmamaktadır. Türkiye Barolar Birliği her yıl Resmi Gazetede Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlamaktadır. Bu tarifeye göre avukatlık ücretlerinin alt sınırı belirlenir. Dolayısıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından farklı hukuk dallarına göre farklı ücretlendirme yapılmamaktadır. Her avukat uzmanlaştığı alanda sağlamış olduğu hizmetler doğrultusunda ücretlendirme yapabilecektir. Spor hukuku avukatı yapılacak işin mahiyeti, hukuki uyuşmazlığın niteliği, dava açılıp açılmayacağı ve davanın ortalama süresi gibi birtakım farklı kriterlere göre avukatlık ücretini kararlaştırabilir. 

Bir diğer yandan spor hukuku avukatı sayısının oldukça az olması da avukatlık ücretlerinde bir artışa neden olmaktadır. Spor hukuku alanında gerekli bilgi ve birikime sahip avukatlar İstanbul gibi büyükşehirlerde hizmet vermektedir. 

Spor Hukuku Davalarında Topo Hukuk Bürosu’nun Profesyonel Desteği

Topo Hukuk Bürosu spor hukuku alanında uzman avukat kadrosu ile spor hukukuna ilişkin her türlü hukuki işlem ve uyuşmazlıkta müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır. 

Topo Hukuk Bürosu bünyesinde yer alan avukatlarımız yalnızca spor hukuku alanında değil hukukun pek çok farklı dallarında aile hukuku, ceza hukuku, gayrimenkul hukuku ve ticaret hukuku gibi alanlarda gerekli bilgi ve tecrübeye sahiptir. İnternet sitemizde yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla ya da danışma formunu doldurarak ekibimizle iletişime geçebilir ve spor hukuku hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. 

Yayım tarihi: 10 Nis 2020