✅ TCK Madde 100 Çocuk Düşürme Suçu
✅ Çocuk düşürme suçunun cezası nedir? Bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır.

(1) Gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşürmesi halinde, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

TCK Madde 100 Gerekçesi

Maddede gebeliğin on haftayı aşmış bulunmasına karşın, çocuğunu kasten düşüren kadına verilecek ceza gösterilmektedir.

Bu durumda bulunan kadına çocuk düşürmesini sağlayacak veya bu hususa yarayacak vasıta tedarik eden veya çocuğunu düşürmesi hususunda onu teşvik veya tahrik eden kimsenin suça iştirakten dolayı cezalandırılacağı açıktır.

Yayım tarihi: 20 Oca 2023