TCK Madde 113 – Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 113 – Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu
✅ TCK Madde 113 Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçu
✅ Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunun cezası nedir? İki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

(1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;

a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine,

b) Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına, engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) (Ek:12/5/2022-7406/7 md.) Suçun konusunun sağlık hizmeti olması hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılır.

TCK Madde 113 Gerekçesi

Madde metninde kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi suç olarak tanımlanmıştır.

Yayım tarihi: 1 Şub 2023