TCK Madde 173 – Atom Enerjisi ile Patlamaya Sebebiyet Verme Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 173 – Atom Enerjisi ile Patlamaya Sebebiyet Verme Suçu
✅ TCK Madde 173 Atom Enerjisi ile Patlamaya Sebebiyet Verme Suçu
✅ Atom Enerjisi ile Patlamaya Sebebiyet Verme Suçunun cezası nedir? Beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasıdır.

1) Atom enerjisini serbest bırakarak bir patlamaya ve bu suretle bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığı hakkında önemli ölçüde tehlikeye sebebiyet veren kişi, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiilin taksirle işlenmesi halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

TCK Madde 173 Gerekçesi

Madde metninde, atom enerjisiyle patlamaya sebep olmak fiili suç hâline getirilmiştir. Geniş kitleleri tahrip edici kuvvete sahip olan ve ekolojik dengenin uzun yıllar boyunca bozulmasına yol açan atom enerjisiyle patlamaya sebebiyet vermek, müstakil bir suç olarak tanımlanmıştır. İkinci fıkrada ise, bu fiilin taksirle işlenmesi, suç olarak tanımlanmıştır.

Yayım tarihi: 6 Mar 2023