TCK Madde 175 – Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 175 – Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali Suçu
✅ TCK Madde 175 Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali Suçu
✅ Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali Suçunun cezası nedir? Altı aya kadar hapis veya adlî para cezasıdır.

(1) Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal eden kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 175 Gerekçesi

Maddede akıl hastası üzerinde bakım ve gözetim yükümlülüğü bulanan kişinin bu yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal etmesi, cezalandırılmaktadır. Maddenin düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere fiil somut tehlike suçu niteliğindedir. Suçun oluşması bakımından bir zarar doğması aranmaz. Suç, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişinin bu yükümlülüğünü başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal etmesiyle tamamlanır. Bu ihmal neticesinde başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir zarar meydana gelirse, bakım ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kişi, fiilin sebebiyet verdiği netice açısından kast veya taksirine göre cezalandırılacaktır.

Yayım tarihi: 10 Mar 2023