✅ TCK Madde 193 Zehirli Madde İmal ve Ticareti Suçu
✅ Zehirli Madde İmal ve Ticareti Suçunun cezası nedir? İki aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır.

(1) İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 193 Gerekçesi

Maddede, insan sağlığı için ortaya koyduğu tehlike nedeniyle zehirlerin izinsiz olarak üretilmesi veya ticareti suç hâline getirilmiştir. İzinsiz üretim veya ticaretten maksat, bu faaliyetlerin gerekli iznin alındığını gösteren belge bulunmadan icra edilmesidir.

Yayım tarihi: 24 Mar 2023