TCK Madde 240 – Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 240 – Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma Suçu
✅ TCK Madde 240 Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma Suçu
✅ Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma Suçunun cezası nedir? Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

(1) Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 240 Gerekçesi

Madde metninde, belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınmak fiili suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, bu suçtan dolayı failin cezalandırılabilmesi için, belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınmak suretiyle kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkması gerekir. Böylece, kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkması, söz konusu suçun bir objektif cezalandırılabilme şartını oluşturmaktadır. Örneğin, özel hukuk tüzel kişileri eliyle verilen sağlık hizmetlerini aksatarak, belli bir güzergahta toplu taşımacılık hizmetini durdurarak, ekmek gibi temel ihtiyaç maddelerinin üretimini durdurarak, akaryakıt satışını durdurarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olunabilir.

Yayım tarihi: 9 May 2023