TCK Madde 261 – Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 261 – Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf Suçu
✅ TCK Madde 261 Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf Suçu
✅ Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf Suçunun cezası nedir? Altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır.

(1) İlgili kanunlarda belirlenen koşullara aykırı olduğunu bilerek, kişilerin taşınır veya taşınmaz malları üzerinde, karşılık ödenmek suretiyle de olsa, zorla tasarrufta bulunan kamu görevlisi, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 261 Gerekçesi

Madde metninde, kamu görevlilerinin maddede gösterilen fiilleri icra suretiyle kişilerin taşınır veya taşınmaz malları üzerindeki tasarruf haklarını ortadan kaldırmaları veya sınırlandırmaları suç olarak tanımlanmaktadır. Madde, aynı zamanda kamulaştırma hususundaki kurallara uymadan kişilerin mallarına elkonulmasını da cezalandırmaktadır.

Yayım tarihi: 31 May 2023