TCK Madde 266 – Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 266 – Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma Suçu
✅ TCK Madde 266 Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma Suçu
✅ Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma Suçunun cezası nedir? Verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

(1) Görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanan kamu görevlisi hakkında, ilgili suçun tanımında kamu görevlisi sıfatı esasen göz önünde bulundurulmamış ise, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

TCK Madde 266 Gerekçesi

Madde metninde, kamu görevlisinin görevi gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında kullanması, ilgili suç açısından daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir. Ancak, bunun için, kanunda kamu görevlisi sıfatının ilgili suçun bir unsuru olarak öngörülmemiş olması gerekir.

Yayım tarihi: 8 Haz 2023