TCK Madde 288 – Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 288 – Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu
TCK Madde 288 Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu
✅ Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçunun cezası nedir? Elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

(1) Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada, hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi, elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 288 Gerekçesi

Madde, kesin bir yargı kararı verilmeden önce tanıkların beyanlarını veya bilirkişi mütalâalarını ve hüküm ve kararları etkilemek amacıyla baskıcı ve kötü niyetli yayınlar yapılmasını ve bunların açıklanmasını cezalandırmaktadır. Adalet cihazının yansızlığını sadece iktidarlara karşı koruyucu güvenceler yeterli değildir; kamuoyunda, “kapıları tutanların” etkisinden de adaleti kurtarmak ve sükûnetle çalışılmasını sağlamak gereklidir.

Kitle iletişim araçlarıyla yürütülen ve “yargısız infaz” olarak tanımlanan uygulamalar dolayısıyla, bu hükme Tasarı metninde yer verilmiştir.

Yayım tarihi: 16 Tem 2023