TCK Madde 325 – Düşmandan Unvan ve Benzeri Payeler Kabulü Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 325 – Düşmandan Unvan ve Benzeri Payeler Kabulü Suçu
TCK Madde 325 Düşmandan Unvan ve Benzeri Payeler Kabulü Suçu
✅ Düşmandan Unvan ve Benzeri Payeler Kabulü suçunun cezası nedir? Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletten akademik derece veya şeref, unvan, nişan ve diğer fahri rütbe veya bunlara ait maaş veya başka yararlar kabul eden vatandaşa bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK Madde 325 Gerekçesi

Madde, Türkiye ile savaş hâlinde bulunan düşman bir devletten herhangi bir akademik derece veya şeref, unvan, nişan ve sair fahri rütbe veya bunlara ait maaş almayı veya başka yararlar kabul etmeyi ihanet sayan bir görüşten hareketle bunları alan veya kabul edenleri cezalandırmaktadır.

Yayım tarihi: 23 Eyl 2023