TCK Madde 330 – Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama Suçu

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. TCK Madde 330 – Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama Suçu
TCK Madde 330 Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama Suçu
✅ Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama suçunun cezası nedir?
 Müebbet hapis cezası verilir.

Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklayan kimseye müebbet hapis cezası verilir

TCK Madde 330 Gerekçesi

Türk Ceza Kanunu’nun 330. maddesinin gerekçesi şu şekildedir:

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNİN GEREKÇELERİ

Madde 390. Madde, 389 uncu maddeye göre açıklanması suç oluşturan bilgilerin, özel bir maksatla yani siyasal veya askeri casusluk için açıklanmasını cezalandırmaktadır. “Siyasal veya askeri casusluk” maksadı hakkında 388 inci; maddenin ikinci fıkrasında yer alan ağırlaştırıcı nedenler için de 386 ve 387 nci maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır

Yayım tarihi: 3 Eki 2023